הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

החלטת מל"ג 

החלטת מל"ג מיום 08.06.10 בעניין דו"חות הוועדה להערכת איכות לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה:

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצות ועדת המשנה ומחליטה כדלקמן:

1. להודות לוועדה להערכת לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בראשותו של פרופ' יעקב זיו על העבודה הרבה, המעמיקה והמקצועית שעשתה.

2.  להודות למוסדות על תגובותיהם לדו"חות הוועדה.

3.  לפרסם את דו"חות ההערכה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה (הדו"ח הכללי והדו"חות הפרטניים) באתר האינטרנט של המל"ג.

4. מוסדות בעלי הסמכה מתבקשים להטמיע תוך שלוש שנים את כל ההמלצות הרלוונטיות בדו"ח הכללי ובדו"חות הפרטניים.

החלטת מל"ג 10.6.08


מכללת יהודה בשומרון – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת בר-אילן – החלטת מל"ג 10.6.08


אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל"ג 10.6.08


מכללת אפקה – החלטת מל"ג 10.6.08


הטכניון – החלטת מל"ג 10.6.08


המכללה להנדסה אורט בראודה – החלטת מל"ג 10.6.08


המכללה להנדסה סמי שמעון – החלטת מל"ג 10.6.08


בית ספר לטכנולוגיה ירושלים – החלטת מל"ג 10.6.08


המרכז האקדמי רופין – החלטת מל"ג 10.6.08


מכון טכנולוגי חולון – החלטת מל"ג 10.6.08


המכללה להנדסה ירושלים – החלטת מל"ג 10.6.08,


מכללת שנקר – החלטת מל"ג 10.6.08