הערכת איכות

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

תגובת המכון הטכנולוגי חולון, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל”ג 23.07.2013 – הנדסת חשמל ואלקטרוניקה , החלטת מל"ג- מעקב

תגובת המכללה להנדסה ירושלים, תגובת המוסד- הערכה

תגובת בית ספר שנקר, תגובת המוסד- הערכה

תגובת אוניברסיטת בר-אילן, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 9.11.201 - מעקב שלב א', החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 21.2.2012–מעקב שלב ב', החלטת מל"ג- מעקב

תגובת בית הספר לטכנולוגיה ירושלים, תגובת המוסד- הערכה

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת תל אביב, תגובת המוסד- הערכה

תגובת אוניברסיטת בן גוריון, תגובת המוסד- הערכה

חוות דעת – מעקב שלב א' : סמי שמעון, שנקר, אפקה, המכללה להנדסה ירושלים, אריאל, רופין, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המכללה להנדסה אורט בראודה, תגובת המוסד- הערכה

תגובת מכללת יהודה ושומרון, תגובת המוסד- הערכה

תגובת מכללת אפקה, תגובת המוסד- הערכה

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

תגובת המכללה להנדסה סמי שמעון, תגובת המוסד- הערכה

תגובת הטכניון, תגובת המוסד- הערכה

חוות דעת – מעקב שלב ב' : אונ' בר-אילן, אונ' תל-אביב, אונ' בן-גוריון, הטכניון, אורט בראודה, בית ספר הגבוה לטכנולוגיה, המכון הטכנולוגי חולון, דוח מעקב אחר יישום

אוניברסיטת אריאל בשומרון

מכללת יהודה ושומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בר-אילן

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

מכללת אפקה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תגובה המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המכללה להנדסה אורט בראודה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

המכללה להנדסה סמי שמעון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המרכז האקדמי לב

בית הספר לטכנולוגיה ירושלים - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

המרכז האקדמי רופין

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המרכז האקדמי רופין - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

מכון טכנולוגי חולון

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

מכון טכנולוגי חולון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המכללה להנדסה ירושלים - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

החלטת מל"ג 10.6.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

מכללת שנקר - דוח הוועדה, דוח הוועדה