הערכת איכות

הנדסת מכונות

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 10.1.12, החלטת מל"ג- מעקב

חוות דעת כללית , דוח מעקב אחר יישום

תגובת מכללת אפקה, תגובת המוסד- הערכה

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 13.01.09, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון

תגובה המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

מכללת יהודה ושומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובה המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

מכללת אפקה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובה המוסד, תגובת המוסד- מעקב

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תגובה המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

הטכניון- דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובה המוסד, תגובת המוסד- מעקב

המכללה להנדסה אורט בראודה - דוח הוועדה, דוח הוועדה