הנדסת מכונות

החלטת מל"ג

החלטות מל"ג – 10.1.2012

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודי בהנדסת מכונות

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה להערכת איכות מישיבתה ביום 19.12.2011 מחליטה כלהלן:

1. להודות לפרופ' אלכס סולן ולפרופ' מיכאל פרל על בדיקת הדיווחי שהגישו אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן- גוריון, הטכניון, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב – אפקה, המכללה האקדמית להנדסה – אורט בראודה, המרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון .

2. להודות למוסדות על הדיווחים שהגישו בעניין יישום המלצות ועדת האיכות.

3. לאור העובדה שנותרו המלצות שטר יושמו במוסדות, מתבקשים המוסדות להגיש עד יוני 2013 דיווח על התקדמות יישום המלצות הסוקרים. המוסדות מתבקשים לצרף  לדיווח את תכנית הפיתוח האסטרטגית של המחלקה ולהתייחס לנושא הסגל ולשאר הנושאים ככל שהתבקשו בחוות הדעת של הסוקרים.

4. המל"ג תוודא כי המלצות ועדת האיכות מיושמות טרם פתיחת תכניות חדשות נוספות לתואר ראשון. טרם פתיחת תכניות לתואר שני בהנדסת מכונות, המל"ג תוודא עמידת התכנית לתואר הראשון בתחום במוסד, בתנאים שקבעה הוועדה להערכת איכות (מספר ראוי של אנשי סגל בליבת התחום, קיומה של תכנית פעולה אסטרטגית ועוד).

החלטת מל"ג 10.1.12