הנדסת תעשייה וניהול

החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 14.01.2014 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מישיבתה ב-10.12.13 ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לרשום לפניה את חוות דעתו של הסוקר בנוגע ליישום ההמלצות במוסדות שעברו הערכה בתחום הנדסת תעשיה וניהול: הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת אריאל, ומכללת אורט בראודה.
  3. לאור חוות דעתו של פרופ' נוף, מתבקשים המוסדות להגיש עד סוף שנת הלימודים תשע"ה דיווח נוסף על יישום המלצות הסוקר.

החלטת מל"ג 14.01.14