הערכת איכות

הנדסת תעשייה וניהול

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

חוות דעת על תהליך הבטחת איכות, מעקב - חוות דעת

החלטת מל"ג 26.07.11, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי - אנגלית, דוח הוועדה

חוות דעת סוקר - כללי, מעקב - חוות דעת

החלטת מל"ג 14.01.14, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת סוקר, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

חוות דעת סוקר, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת סוקר, מעקב - חוות דעת

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

חוות דעת סוקר, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

המכללה להנדסה אורט בראודה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת סוקר, מעקב - חוות דעת

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב