מערך המכינות הקדם אקדמיות

המכינות הקדם אקדמיות מהוות גשר להשכלה גבוהה לצעירים אשר מעוניינים בהכנה מיטבית לאקדמיה, בין היתר בכדי לעמוד בתנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון בתחום אותו הם מעוניינים ללמוד. מערך המכינות עבר בשנה”ל תשע”ז לאחריות מל”ג-ות”ת, במסגרת רפורמה תכנונית, תקציבית וטרום אקדמית.

במסגרת הרפורמה, מכינות תפעלנה רק במסגרת מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בתוך או בסמוך לקמפוס הראשי. הואיל והמכינות הן למעשה כרטיס הכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה, ורק למוסדות להשכלה גבוהה הידע האקדמי הנדרש לקביעת התכנים, השיטות הפדגוגיות והרמה הנדרשת לצורך קבלה למערכת ההשכלה הגבוהה, תאושרנה מכינות קדם אקדמיות במסגרת מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בלבד. כמו כן, הפעילות במכינות הקדם אקדמיות תתקיים בשלושה מסלולים מרכזיים – מסלול ייעודי, מסלול קדם-ייעודי ומסלול בגרותי.

תלמידים הלומדים במכינות שבמוסדות בתקצוב המדינה והעומדים במבחנים סוציו-אקונומיים שעורך מוסד הלימודים, זכאים לפטור משכר לימוד.

לקבלת מידע נוסף בנושא סיוע לסטודנטים ומעורבות האקדמיה בקהילה