סיוע לסטודנטים ומעורבות האקדמיה בקהילה

מימון שרותי הסיוע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מגיע משני מקורות עיקריים:

 • שירותי סיוע הנובעים מתקציבי המוסדות להשכלה גבוהה וניתנים לסטודנטים בעיקרם על בסיס מבחני זכאות אישית, כגון: סיוע לסטודנטים בעלי נכויות ולקויות, סיוע לסטודנטים היוצאים לשירות מילואים, שירותי ייעוץ והכוונה, שירות פסיכולוגי ועוד.

הסיוע הכספי מתבטא במלגות, פרסים והלוואות, וניתן לסטודנטים בכל התארים. שירותי הסיוע לסטודנטים מופעלים במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות לשכות דיקני הסטודנטים ומדורי סיוע מיוחדים.

 • שירותי סיוע הנובעים ממקורות ממשלתיים ישירים שעיקרם מתרכז בשש קרנות:
  • קרן הסיוע לסטודנטים, של המועצה להשכלה גבוהה, בשיתוף משרד החינוך ומשרד האוצר.
  • מפעל החונכות פר”ח, המופעל בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך.
  • הקרן לחיילים משוחררים, המופעלת ע”י משרד הביטחון.
  • הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה של משרד הביטחון.
  • קרן הלוואות לתלמידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך.
  • קרן המנהל לסטודנטים עולים במשרד לקליטת עליה

נוסף לאמור יש גם תכנית מלגות והלוואות למגזר החרדי ולמגזר הערבי.

יצוין כי בכל שנה ות”ת תומכת במעל 250 מיליון ₪ בפעילויות אלו.

עוד על סיוע לסטודנטים

 

ב- 5 השנים האחרונות ות”ת תקצבה את מלגות פר”ח בחצי מיליארד שקלים