אסטרטגיה ובינלאומיות

האגף אחראי על קידום מהלכים אסטרטגיים בעלי השפעה רוחבית על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ובכללם תכניות הדגל של ות"ת. כמו כן אמון האגף על קשרי החוץ של מל"ג/ות"ת ועל קידום תכנית הבינלאומיות של ות"ת, וניהול תכנית ארסמוס+ בישראל.