האגפים המקצועיים

האגף אחראי על גיבוש המדיניות האסטרטגית של הארגון, תוך ביצוע מחקרים וכתיבת ניירות מדיניות. בנוסף, האגף אמון על גיבוש האסטרטגיה ותכניות העבודה בנושא הבינלאומיות בהשכלה גבוהה.