הגשת הצעות במסגרת הקול הקורא הרביעי ללמידה דיגיטלית(היי-טק ומדעי הנתונים)

סטאטוס: לא פעיל

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 5/8/2018

קול קורא רביעי ללמידה דיגיטלית – נוסח חדש

יש למלא את כל שדות החובה ולהעלות את כל המסמכים הנדרשים. ההצעות יובאו לשיפוט בהתאם לקריטריונים המצוינים בקול הקורא.

חשוב להדגיש כי עצם ההגשה איננה מבטיחה התחלת תהליך התקשרות. המוסדות הזוכים יקבלו הודעה רשמית בכתב על כך שהצעתם התקבלה.

מסלול א

מסלול ב