הגשת מועמדות לתכנית מלגות
לבתר-דוקטורטים מצטיינים במדעי הנתונים

סטאטוס: פעיל

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 5.5.2019

קישור לקובץ קול קורא

 

הקדמה

מוסדות אקדמיים המעוניינים להשתתף ולהציע מועמדים/ות  לתכנית המלגות לבתר-דוקטורטים/ות מצטיינים/ות במדעי הנתונים מתבקשים להגיש את בקשותיהם באופן מקוון. יש למלא את כל השדות הרלוונטיים ולהעלות את כל המסמכים הנדרשים עבור כל מועמד/ת באופן פרטני. ההצעות שתתקבלנה תובאנה לשיפוט בהתאם לקריטריונים המצוינים בתכנית. המועמדים/ות הזוכים/ות יקבלו הודעה רשמית בכתב על זכייתם/ן במלגה.