בינלאומיות בהשכלה הגבוהה

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע”ז-תשפ”ב.) המוטיבציה העיקרית של מל”ג/ות”ת הינה העלאת הרמה האקדמית והתחרותיות של האקדמיה הישראלית. בנוסף, למהלך כזה יכולה להיות תרומה נוספת למוסדות להשכלה גבוהה, כגון חיזוק המוניטין הבינלאומי, אפשרות לשימור תחומי מחקר ייחודיים בעלי ביקוש נמוך, גיוון מקורות ההכנסה, צמצום חרמות אקדמיים ועוד.
מעבר לכך, קידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה תביא ודאי תרומה למדינת ישראל- מדינית, דיפלומטית וחברתית.

ניתן לפתח “בינלאומיות בהשכלה גבוהה” במספר מישורים:

  • קידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים
  • הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים
  • בניית יכולות מוסדיים מקומיות באמצעות שיתופי פעולה בינלאומיים.
  • קידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים

לאור הפוטנציאל הענף של בינלאומיות לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, החליטו מל”ג/ות”ת לשים דגש מיוחד על הנושא ולפעול לקידומו בשנים הקרובות. המהלכים המרכזיים שמל”ג/ות”ת תוביל בנושא הינם:  גיבוש חזון ויעדים ברמה הלאומית, הובלת מהלכים לאומיים למיתוג ושיווק ישראל כיעד לימודים אטרקטיבי בעולם, הסדרת הרגולציה האקדמית, התקצובית והתכנונית בנושאים הקשורים לבינלאומיות, הסרת חסמים ברמה הלאומית העומדים בפני סטודנטים בינלאומיים בהגעתם לישראל (כגון אשרות שהייה, עבודה וכיו”ב) וקידום יחסים אקדמיים ושיתופי פעולה עם מדינות אחרות בעולם.