שיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים

המוטיבציה העיקרית המובילה את מל”ג/ות”ת בקידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה היא העלאת הרמה והתחרותיות של המערכת האקדמית הישראלית;

אין ספק כי לקידום בינלאומיות באקדמיה הישראלית יתכנו יתרונות רבים –למוסדות עצמם, לסטודנטים ולחברי הסגל  הישראלים ולמדינת ישראל ככלל. לאור כך נשאלת השאלה היכן השוק דורש רגולציה והיכן הוא דורש פתיחת צווארי בקבוק – בתוך ומחוץ לעולם האקדמי? ומתוך אלו –כיצד אנו רואים את תפקידן של מל”ג וות”ת בנושא?

אנו מציעים שלושה תפקידים מרכזיים של מל”ג/ות”ת:

  • קביעת מדיניות ותכנון לאומי – חזון, יעדים, תיאום ומעקב.
  • עבודה מול המוסדות האקדמיים בנושאים כמו רגולציה תקציבית ואקדמית, התנעת תהליכים במוסדות לגיבוש חזון, אסטרטגיו ויעדים, התנעה של תהליכים לבניית תשתיות מתאימות במוסדות, ייעוץ למוסדות בבניית שיתופי פעולה, תכיות בינלאומיות ואסטרטגיית שיווק.
  • עבודה מול הקהל הבינלאומי – מאמצי שיווק ומיתוג מרוכזים לאקדמיה הישראלית, הפעלת תכניות מלגות ומענקים למצטיינים, סיוע במידע, אשרות, ביטוחי בריאות, בנקים וכדומה.

את שתופי הפעולה האקדמיים הישראליים ניתן לסווג תחת שלוש קבוצות – במחקר, בהוראה ובבניית יכולות.

שיתופי הפעולה ברמה הלאומית בתחום המחקר מתרכזים בתכניות ייעודיות ובקרנות מחקר משותפות. שיתופי הפעולה הבולטים בתחום המחקר מתקיימים עם האיחוד האירופי, ארה”ב, גרמניה הודו, סין, סינגפור וקנדה.

שיתופי הפעולה הלאומיים בתחום ההוראה עוסקים בעיקר בניידות סטודנטים אנשי סגל וחוקרים. מל”ג וות”ת מקדמות בניית יכולות ברמה הלאומית ובמוסדות על מנת להעמיק את הפעילות בנושא ובפרט לגבי סטודנטים בינלאומיים נכנסים.

ישראל גם שותפה בתכנית ארסמוס+ האירופאית לקידום ניידות סטודנטים וסגל ולבניית יכולות אקדמיות דרך שיתופי פעולה בינלאומיים.

עוד על שיתופי פעולה בינלאומיים – ראו עמוד מידע למוסדות האקדמיים

 

למידע נוסף על האגף לאסטרטגיה ובינלאומיות