הרשמה למפגש

רישום למפגש ראשי המרכזים להוראה ולמידה במוסדות להשכלה גבוהה – איכות ההוראה  

יום ה’, י”ז סיון תשע”ח, 31.05.18

בין השעות: 10:00-12:30

אודיטוריום פולונסקי, מכון ון ליר

רח’ זאב ז’בוטינסקי 43, ירושלים

 

*יום זה מיועד לראשי המרכזים להוראה ולמידה