הרשמה למפגש

מפגש הכנה לתהליך הערכת איכות בתחום הוראת לשון עברית במכללות האקדמיות לחינוך

יום ה’, א’ בתמוז תשע”ח, 14.6.18

בין השעות: 10:00-12:30

משרדי המועצה להשכלה גבוהה

רח’ זאב ז’בוטינסקי 43, ירושלים

*יום זה מיועד לנציגי התכניות המוערכות ואחראי האיכות במוסדות.