היכן ניתן לרכוש ניסיון תעסוקתי במסגרת התוכנית?

ארגונים מעסיקים במסגרת התכנית