אקדמיה משלבת התנסות

סטודנטים, מעוניינים לצבור ניסיון מקצועי הרלוונטי לתחום לימודיכם האקדמיים וגם לקבל על כך נקודות זכות אקדמיות?

למ"ה, התוכנית ללמידה משלבת התנסות מאפשרת לבצע התנסות מעשית בארגונים וגופים מובילים במשק במסגרת קורס אקדמי במהלך הלימודים לתואר ראשון

למידה משלבת התנסות מעשית – גשר בין האקדמית ושוק התעסוקה

למידע מפורט על התכנית

פניה למוסדות המתוקצבים -למידה משלבת התנסות - לקראת תש"פ

פניה למוסדות המתוקצבים -למידה משלבת התנסות - לקראת תשפא

פניה למוסדות המתוקצבים - אקדמיה משלבת התנסות - לקראת תשפ"ב

תוספת של 30 מיליון ₪ לתכנית לשילוב סטודנטים בשוק התעסוקה