נסיון
מרב שביב
סמנכ"ל תכנון ומדיניות  
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
אפרת תירם
מרכזת מו"פ ותפוקות סגל
חוה קליין-אבישי
ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אופק כהן
מזכירה בכירה