נסיון
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
אפרת תירם
מרכזת מו"פ ותפוקות סגל
חוה קליין-אבישי
מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אופק כהן
מזכירה בכירה