קשר עם אמצעי התקשורת

היחידה יוזמת הודעות לתקשורת על מדיניות הארגון והחלטותיו, נותנת מענה לשאלות של עיתונאים ומגיבה לכתבות ולמאמרים באמצעי התקשורת השונים. בעת הצורך, מארגנת היחידה מסיבות עיתונאים, לעדכון אמצעי התקשורת בחידושים, שינויים והחלטות עקרוניות שמתקבלות במל"ג/ות"ת.

היחידה גם מתאמת ראיונות לכתבים עם בכירי הארגון, ומלווה אנשי מקצוע לסיורים שיש בהם עניין לתקשורת.

 

הודעות לעיתונות