שאילתות בכנסת ובממשלה

היחידה משמשת כגורם המקצועי המקשר למתן מענה מקצועי בין מל”ג ות”ת לשאילתות המתקבלות מהכנסת ולשכת שר החינוך המשמש מתוקף תפקידו גם כיו”ר המל”ג.