טכנולוגיות מידע ותקשורת
  • קביעת אסטרטגית המידע והתאמת מערכות המידע לפעילויות המל"ג והוות"ת לעמידה ביעדיהן.
  • הכנסה והטמעה של טכנולוגיות מידע חדשות.
  • אחריות על אבטחת המידע ושרידותן של מערכות המידע