משאבי אנוש והדרכה
  • מתן מענה באמצעות המשאב האנושי לעמידה ביעדים ובמשימות המוטלות עליו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב .מענה זה ניתן באמצעות התאמה של כוח האדם הנדרש לביצוע משימות אלו.
  • תכנון כוח האדם וקביעת האסטרטגיה בתחום זה, טיפול בכל הקשור למחזור חייו של העובד בארגון, גיוס ואיוש עובדים ובעלי תפקידים וכן טיפול בפרישה מהארגון.
  • פיתוח המשאב האנושי בארגון, המבנה הארגוני, טיפוח יחסי עבודה, יישום הסכמי עבודה בתיאום עם הממונה על השכר באוצר.
  • תכנון הדרכה לעובדים וביצועה לרבות השתלמויות.
  • טיפול בפרט וברווחתו.

 

דרושים במועצה להשכלה גבוהה