22/10/2017

הסתיימה השביתה במכללות המתוקצבות

ועד ראשי המכללות והמועצה המתאמת של ארגוני הסגל הבכיר הגיעו למתווה עקרונות להסכם קיבוצי שיחול על הסגל הבכיר במכללות.
המתווה אושר על ידי נציגי האוצר והות"ת. על פי מסמך העקרונות יגובש הסכם קיבוצי לתקופה ארוכה שבמהלכה טבלאות השכר שאושרו לחברי הסגל הבכיר באונ' יחולו גם על חברי הסגל במכללות.
בנוסף, הוסכם גם על הקצאת תקציבים, אשר ישמשו לקידום ופיתוח המחקר וההוראה.
הלימודים יתקיימו מחר כסדרם.