אסטרטגיה ובינלאומיות
ד”ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
קרן חרושצ’וב
מזכירה
אמה אפטרמן
ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ
ד”ר אליענה עין מור
ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
מריסה גרוס ירם
ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
קתרין תריה
מנהלת משרד ארסמוס+, ישראל
עינב לבנה
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
שירה אפרת
ממונה תחום חדשנות בהוראה
דינה גלירו
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמי שלום
מרכזת תחום סטודנטים בינלאומיים
דניאל מילבאוור
מרכז תחום מחקר ואסטרטגיה