אסטרטגיה ובינלאומיות
ד"ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
קרן חרושצ'וב
מזכירה
ד"ר אליענה עין מור
ממונה תחום מחקר ואסטרטגיה
מריסה גרוס ירם
ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים
קתרין תריה
מ"מ ממונה תחום חדשנות בהוראה
שירה אפרת
ממונה תחום חדשנות בהוראה
דינה גלירו
מנהלת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמה לוי
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמי שלום
מ"מ ממונה תחום מדיניות בינלאומיות וקשרי חוץ
דניאל מילבאוור
מרכז תחום מחקר ואסטרטגיה
ירדן ג'בלון
סטודנטית בתחום סטודנטים בינלאומיים
אופיר אושפיז
סטודנט בתחום מדיניות בינלאומית וקשרי חוץ