אסטרטגיה ובינלאומיות
ד”ר נעמי בק
ממונה למחקר ואסטרטגיה
אמה אפטרמן
ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
קרן חרושצ’וב
מזכירה
מריסה גרוס ירם
ממונה סטודנטים בינלאומיים
קתרין תריה
ממונה משרד ארסמוס
עינב לבנה
מרכזת ארסמוס ישראל
שירה אפרת
רכזת מחקר ואסטרטגיה
דינה גלירו
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמי שלום
מרכזת סטודנטים בינלאומיים
דניאל מילבאוור
מרכז מחקר ואסטרטגיה