אסטרטגיה ובינלאומיות
ד”ר נעמי בק
סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות
קרן חרושצ’וב
מזכירה
אמה אפטרמן
ממונה אסטרטגית בינלאומיות וקשרי חוץ
ד”ר אליענה עין מור
ממונה מחקר ואסטרטגיה
מריסה גרוס ירם
ממונה סטודנטים בינלאומיים
קתרין תריה
ממונה משרד ארסמוס
עינב לבנה
מרכזת ארסמוס ישראל
שירה אפרת
ממונה תחום חדשנות בהוראה
דינה גלירו
מרכזת משרד ארסמוס+, ישראל
נעמי שלום
מרכזת סטודנטים בינלאומיים
דניאל מילבאוור
מרכז מחקר ואסטרטגיה