אגף התקצוב
יניב כהן-שבתאי
סמנכ”ל תקצוב
דפנה טיראן
מזכירה בכירה
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
יעל סימן טוב כהן
ממונה בכירה חברה, קהילה ומכינות
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
יותם בן שטרית
ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
ניר פוש
ממונה תחום תקצוב מכללות
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
חני רובלין
מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
יוסי סבג
מרכז חברה קהילה ומכינות
דועא כעביה
מרכזת חברה קהילה ומכינות
אורי זיו
מרכז בתחום תקצוב מכללות
יואל תבור
מרכז שכר סגל
מרים אייזנשטיין
מרכזת בתחום מקרו ותשתיות
רעות קרן
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
רות ארנברג
מרכזת בתחום תקצוב מכללות
וובה פרולוב
מרכז בתחום תקצוב אוניברסיטאות