אגף התקצוב
שירה נבון
סמנכ”ל תקצוב
דפנה טיראן
מזכירה בכירה
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות
אמיר גת
ממונה בכיר תחום הקצבות למחקר
יעל סימן טוב כהן
ממונה בכירה חברה, קהילה ומכינות
אריאל חנוכה
ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות
אפרת זהב
ממונה בתחום תקצוב מכללות
יותם בן שטרית
ממונה תחום תקצוב מאקרו ופיתוח פיזי
שירן פדידה פוטרוך
מרכזת בכירה תחום תקצוב אוניברסיטאות
עירית כהן נזרי
מרכזת בכירה מאגרי מידע
יואב טאובמן
ממונה תחום שכר ותנאי העסקה
נתן שי יהב
מרכז בכיר תחום תקצוב אוניברסיטאות
חני רובלין
מרכזת בכירה בתחום הקצבות למחקר
יוסי סבג
מרכז חברה קהילה ומכינות
דועא כעביה
מרכזת חברה קהילה ומכינות
אורי זיו
מרכז בתחום תקצוב מכללות
יואל תבור
מרכז שכר סגל
מיטל אלוני
מרכזת בתחום מקרו ותשתיות
נופר דרעי
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
רעות קרן
מרכזת בתחום חברה קהילה ומכינות
רות ארנברג
מרכבת בתחום תקצוב מכללות