האגף האקדמי ומזכירות המועצה
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אילנה סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד”ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
דבורה קליין
מרכזת בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מתן טולדנו
סטודנט, תחום רוח, חינוך ואמנויות
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
ג’סיקה סטרווייס
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
שרי אנגלנדר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
מיכל שיירי
סטודנטית בתחום מדעי החברה והרב תחומי
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
נועה זמר
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ורה מקסיוטין
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי