האגף האקדמי ומזכירות המועצה
מרב אברהמי
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה בכירה
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה בכירה תחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אפי ציוני
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
מיכל ביטון
מרכזת תחום בקרה אכיפה ורישוי
אלינור אלבוכר
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
אלעד כהן
מרכז בתחום מדעי הטבע וההנדסה
שי מצנר
מרכז בתחום מדעי החברה ורב-תחומי