האגף האקדמי ומזכירות המועצה
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
רונן קוטין
ממונה תחום חרדים
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מ"מ ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ד"ר שדאד אלח'דר
סטודנט
לירון איטח
מרכזת בתחום מדעי החברה והרב תחומי
תומר בר עוז
סטודנט באגף האקדמי
יעלה אוחנה
סטודנטית עוזרת לסגן יו"ר מל"ג