האגף האקדמי ומזכירות המועצה
לירון איטח
מרכזת בתחום מדעי החברה והרב תחומי
יעלה אוחנה
סטודנטית עוזרת לסגן יו"ר מל"ג
תומר בר עוז
סטודנט באגף האקדמי
רונן קוטין
ממונה תחום חרדים
ד"ר שדאד אלח'דר
סטודנט
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מ"מ ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע, רפואה והנדסה
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי