האגף האקדמי ומזכירות המועצה
מיכל נוימן
סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג  
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד”ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה תחום רוח, חינוך ואמנויות
מרב אברהמי
ממונה תחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
מוניקה שמילוביץ אופנר
ממונה תחום מדעי החברה והרב תחומי
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
מרכזת בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע, מדעים מדויקים, פארה-רפואי, רפואה
שרי אנגלנדר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
נועה זמר
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
ורה מקסיוטין
מרכזת בכירה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
מתן טולדנו
סטודנט
חיים ברינשטיין
סטודנט
שדאד אלח’דר
סטודנט
הדר רוזנברג
סטודנטית