האגף האקדמי ומזכירות המועצה
מרב אברהמי
מ"מ סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר מל"ג
יונית יצחק
מרכזת מנהלית בכירה
אלי סמאי
מזכירה באגף האקדמי
ד"ר מרק אסרף
מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית
בתיה הקלמן-לב
ממונה בכירה תחום רוח, חינוך ואמנויות
אתי נעים
מ"מ ממונה תחום מדעי הטבע וההנדסה
יאיר הראל
ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי
רונן קוטין
ממונה תחום חרדים
אורי זיו
ממונה תחום הנגשה לאוכלוסיות ייחודיות ומכינות קדם אקדמיות
תמר קרביץ
מרכזת בכירה בתחום פיתוח ומדיניות אקדמית
דבורה קליין
ממונה תחום מדעי החברה ורב-תחומי
אפרת שגיא
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
מעיין גורמס כהן
מרכזת בכירה בתחום מדעי הטבע וההנדסה
אפרת צדקה
מרכזת בכירה בתחום רוח, חינוך ואמנויות
אפי ציוני
מרכזת בתחום מדעי הטבע וההנדסה
שרון הרדון בן אליעזר
מרכזת בכירה בתחום מדעי החברה והרב תחומי
מיכל ביטון
מרכזת תחום בקרה אכיפה ורישוי
מיכל שריקי
מ"מ מרכזת תחום חינוך, הוראה, רוח, אמנויות
אלינור אלבוכר
מרכזת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי
אחמד אסמר
מרכז/ת בתחום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ומכינות קדם אקדמיות
שי מצנר
מרכז בתחום מדעי החברה ורב-תחומי