האגף להערכת איכות
ד”ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות
ענבל חזקאל גורדון
מרכזת אדמיניסטרטיבית
סיגל מורדוך
ממונה בכירה-מחקר והערכת פרויקטים
מריה לוינסון אור
ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה
אלכסנדרה בוסלוביץ ביליק
מרכזת בכירה
דניאלה סנדלר
מרכזת בכירה
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה