האגף להערכת איכות
ד"ר ורדה בן שאול
סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה
משה אהרוני
ממונה בכיר, תחום מלגות הצטיינות
ענבל חזקאל גורדון
מרכזת אדמיניסטרטיבית
סיגל מורדוך
ממונה בכירה-מחקר והערכת פרויקטים
מריה לוינסון אור
ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה
אלכסנדרה בוסלוביץ ביליק
מרכזת בכירה
דניאלה סנדלר
מרכזת בכירה
תמר מעגן אפרתי
מרכזת בכירה
חן חדד
סטודנטית בתחום מלגות מצוינות