האגף לתכנון ומידע
חוה קליין-אבישי
סמנכ"ל תכנון ומידע
אופק כהן
מזכירה בכירה
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
מיכל אופיר
ממונה בתחום תכנון ומידע