האגף לתכנון ומדיניות
חוה קליין-אבישי
מ"מ סמנכ"ל תכנון ומדיניות
אופק כהן
מזכירה בכירה
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אפרת תירם
מרכזת מו"פ ותפוקות סגל