האגף לתכנון ומדיניות
אופק כהן
מזכירה בכירה
חוה קליין-אבישי
ממונה בכירה בתחום תכנון ומידע
ארי סטון
ממונה תכנון כלכלי
מיכל אופיר
מרכזת בכירה בתחום תכנון ומידע
אפרת תירם
מרכזת מו"פ ותפוקות סגל
אביתר ציון
מרכז תחום תכנון מידע