03/03/2019

הצלחה לתכנית שער לאקדמיה כ-400 סטודנטים בדואים השתלבו בתכנית

 

הישג מרשים לתכנית 'שער לאקדמיה' לשילוב סטודנטים בדואים בהשכלה הגבוהה:

385 סטודנטים השתלבו בתשע"ט, בשנה הראשונה לתכנית 'שער לאקדמיה' שהורחבה למוסדות הדרום, לאחר 3 שנים של פיילוט מוצלח במכללה האקדמית ספיר

פילוח הסטודנטים שהתחילו את התכנית בתשע"ט לפי מוסדות לימוד:

  1. המכללה האקדמית אחווה: 98 תלמידים.
  2. המכללה האקדמית ספיר: 88 תלמידים.
  3. אוניברסיטת בן גוריון: 111 תלמידים
  4. האוניברסיטה הפתוחה: 50 תלמידים
  5. המכללה האקדמית אשקלון: 38 תלמידים

 

מהנתונים עולה שאכן הרחבת התכנית השיגה את יעדיה ותוך שנה מספר הסטודנטים שלומדים בשנת שער לאקדמיה זינק מכ-100 סטודנטים (תשע"ח) ל-385 סטודנטים (תשע"ט).

 

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "הגידול המרשים במספר הסטודנטים הבדואים שהשתלבו בשנת שער לאקדמיה מעיד על הצלחת התכנית ועל כך שבאמצעות ליווי אישי ותמיכה אקדמית וכלכלית ניתן להסיר חסמים ולפתוח את שערי ההשכלה הגבוהה לכולם. בשנים האחרונות הוכפל מספר הסטודנטים מהחברה הערבית בהשכלה הגבוהה, אולם בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב הנתונים נמוכים משמעותית ואינם מספקים. האקדמיה הישראלית הינה מפתח לצמצום פערים ולמוביליות חברתית, לתעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית, ולצורך כך, ות"ת תשקיע בשנים הקרובות משאבים ניכרים בנושא שילובם של הסטודנטים הבדואים באקדמיה, בדגש על תחומי לימוד למקצועות נדרשים במשק".

 

התכנית "שער לאקדמיה" פעלה במשך שלוש שנים כפיילוט במכללה האקדמית ספיר, ובעקבות הצלחתה הורחבה השנה (תשע"ט) לארבעה מוסדות אקדמיים נוספים. לקראת פתיחת השנה האקדמית, המוסדות בסיוע 'תכנית רואד', קיימו ימים פתוחים, סדנאות וערבי חשיפה בישובים הבדואיים בנגב להעלאת המודעות לנושא.

מהנתונים עולה שאכן הרחבת התכנית השיגה את יעדיה ותוך שנה מספר הסטודנטים שלומדים בשנת שער לאקדמיה זינק מכ-100 סטודנטים (תשע"ח) ל-385 סטודנטים (תשע"ט).

 

ייחודה של התכנית 'שער לאקדמיה" הוא בפיצול שנת הלימודים הראשונה לשתיים, ומתן סיוע נרחב במהלך כל שנות התואר עד לסיומו. השנה הראשונה, שנת "שער לאקדמיה", נלמדת בנפרד ובקבוצות קטנות ומטרתה לרכך בעבור הסטודנטים הבדואים את הכניסה לאקדמיה ולאפשר השלמת פערים לקראת השתלבות במסגרת הלימודים הרגילה. בשנה זו ניתן דגש על תגבורי שפה בעברית ואנגלית, מיומנויות למידה וכן למידה של קורסים אקדמיים בהיקף של כרבע שנה אקדמית. בנוסף מקבלים הסטודנטים תמיכה אישית, חברתית, תרבותית וכלכלית נרחבת בכדי להקל עליהם את ההשתלבות במרחב האקדמי.

בהתאם לכך הסטודנטים המשתלבים בתכנית יהיו זכאים לכל אורך שנות התואר לתגבורים אקדמיים ושפתיים, שיעורי עזר, ליווי אישי, תמיכות כלכליות, הסעות, פעילויות חברתיות ותרבותיות ועוד.