מדע וטכנולוגיה קוונטיים

בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת בעולם ההבנה כי המחקר הבסיסי והיישומי בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים (QST - Quantum Science and Technology) הביאו אותנו לסיפה של "המהפכה הקוונטית השנייה". מדובר במהפכה הטומנת בחובה פוטנציאל עצום לפריצות דרך טכנולוגיות, בעלות יישומים אזרחיים וביטחוניים בתחומי המחשוב, ההצפנה, התקשורת, ההדמיה, ועוד. לפיכך, מדינות רבות בעולם, כמו גם ארגונים בין מדינתיים וחברות בינלאומיות, משקיעות השקעות ענק בקידום התחום מתוך רצון להשתתף ולמצב את עצמן במרוץ ל"עליונות הקוונטית".

הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה, כחלק מהתכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב, החליטה, לאחר התייעצויות רחבות עם גורמים שונים במערכת האקדמית, לרכז מאמצים בפיתוח תשתיות מחקר גדולות בארבעה מוקדי מחקר משלימים. אחד ממוקדים אלו הינו המדע והטכנולוגיה הקוונטיים. במסגרת זו מונתה ועדת היגוי על מנת לגבש תכנית לאומית אקדמית לפיתוח התחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל – תכנית המפורטת בדו"ח שיובא להלן.

התכנית שהובאה על ידי ועדת ההיגוי בראשות פרופ' אורי סיון ואושרה על ידי ות"ת כוללת את המרכיבים הבאים:

  • הקמת קרן מחקר וציוד אישי – קרן המשותפת לות"ת ולמפא"ת ומיועדת למימון מחקרים ורכישת ציוד ייעודי למעבדות החוקרים על בסיס תחרותי. הקרן מופעלת ע"י הקרן הלאומית למדע.
  • הקמת מרכזי מחקר באוניברסיטאות המחקר – לרבות תמיכה בקליטת אנשי סגל חדשים, עידוד השתלבות חוקרים מתחומים אחרים במחקר במדע וטכנולוגיה קוונטיים, הקמה ושדרוג של תשתיות מחקר משותפות, קליטת כח-אדם טכני מתאים, פיתוח תכניות לימודים ועוד.
  • פעילות לאומית, ניהול ועתודה – מרכיב אשר נועד לענות על צרכים לאומיים המשותפים לכלל החוקרים והמוסדות. בין סעיפים אלו נמנים הקמת פלטפורמות לאומיות שיאפשרו מחקר ופיתוח בתתי תחומים שונים, תכניות לאומיות בשיתוף התעשייה, שת"פ עם תכניות לאומיות של מדינות אחרות ועם תכנית הדגל האירופית, מתן מענה הולם להכשרת תלמידי מחקר מדיסציפלינות שונות בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים ועוד.

מדע וטכנולוגיה קוונטיים - דוח ועדת ההיגוי של ות"ת - 2018

QST - Final Report - English - 2018