קידום למידה דיגיטלית

בשנים האחרונות מתרחבת בעולם המגמה של יצירת קורסים דיגיטליים מסוגים שונים, ביניהם קורסים אקדמיים המיועדים לקהלים מגוונים, מעבר לאוכלוסיית הסטודנטים השגרתית שהגיעה לשערי האקדמיה.

המוטיבציה העיקרית של מל”ג/ות”ת בקידום נושא הלמידה הדיגיטלית בהשכלה הגבוהה היא התפיסה כי השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים הוא כלי משמעותי לשיפור איכות ההוראה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

הלמידה הדיגיטלית טומנת בחובה יתרונות רבים – למוסדות עצמם, לסטודנטים, לחברי הסגל ולמדינת ישראל ככלל – ומעלה שאלות מהותיות, כגון: כיצד ייראו פני ההשכלה הגבוהה בעתיד? אילו אפשרויות חדשות ומענייניות נפתחות בפנינו? כיצד ניתן לעשות שימוש מיטבי בכלים החדשים? אילו שווקים חדשים מתעוררים והיכן תידרש רגולציה?

למל”ג/ות”ת שני תפקידים מרכזיים בקידום הלמידה הדיגיטלית:

  • קביעת מדיניות ויעדים לאומיים
  • עבודה מול המוסדות האקדמיים בנושאים כמו רגולציה תקציבית ואקדמית, התנעת תהליכים לבניית תשתיות מתאימות, התאמת תכני ודרכי ההוראה בעידן הדיגיטלי וגיבוש חזון ללמידה דיגיטלית.

במסגרת הנאמר לעיל יצאה סדרה של קולות קוראים להפקה/הסבה והעלאת קורסים אקדמיים דיגיטליים תוצרת ישראל לפלטפורמה הבינלאומית edX.org ולפלטפורמה הלאומית קמפוס, במימון משותף של מטה “ישראל דיגיטלית“ האמון על קידום צמיחה כלכלית, צמצום הפערים חברתיים, “ממשלה חכמה” ושיפור השירות לאזרח. בעתיד, מתוכנן מהלך לתמיכה בהקמת מערכים ללמידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה, כולל עידוד המוסדות לבניית אסטרטגיה לפיתוח התחום המתכתבת עם יעדיהם האחרים.

 

 

 

 

 

 


מהפכת הלמידה הדיגיטלית באקדמיה בישראל

להרחבה נוספת בנושא למידה דיגיטלית