מדיניות לקידום למידה דיגיטלית

במסגרת יעדי התכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב סימנה ות"ת את קידום והטמעת הלמידה הדיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה ככלי לפיתוח חדשנות בהוראה ולמידה, הנגשה רחבה של ההשכלה הגבוהה, וחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

הלמידה הדיגיטלית טומנת בחובה יתרונות רבים – למוסדות עצמם, לסטודנטים, לחברי הסגל ולציבור בכללותו ("למידה לאורך החיים), כמו גם עבור קהלי יעד בינלאומיים.

כחלק מפעילות מל"ג/ות"תלקידום הלמידה הדיגיטלית במרוצת שנת 2016 מונתה ועדת ליווי אקדמית בנושא הלמידה הדיגיטלית אשר תפקידיה ייעוץ למל"ג ולות"ת בקביעת מדיניות בנושא הלמידה הדיגיטלית, ליווי ומעקב אחר היוזמות השונות של מל"ג/ות"ת, יעוץ שוטף לגבי המשכן, ובחינה של ההצעות המגיעות מהמוסדות בתגובה לקולות הקוראים אשר מוציאות מל"ג/ות"ת בנושא.

לצורך התנעת הלמידה הדיגיטלית במוסדות, פרסמה מל"ג/ות"ת, בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי חמישה קולות קוראים למוסדות המתוקצבים, להפקה ולהסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים בפורמט MOOC והעלאתם לשתי פלטפורמות: הפלטפורמה הבינלאומית edX.org והפלטפורמה הלאומית קמפוס IL. נכון להיום 24 מוסדות אקדמיים זכו בקולות הקוראים. על פלטפורמת קמפוס IL נמצאים למעלה מ-40 קורסים אקדמיים, 35 קורסים נוספים נמצאים בפיתוח, ובפלטפורמה הבינלאומית, תחת הכותר IsraelX, ישנם כ-25 קורסים נוספים.

לאחרונה, מגפת הקורונה הביאה להאצה של השימוש בלמידה דיגיטלית במערכת ההשכלה הגבוהה, ומאמציה של ות"ת לקידום התחום לטובת שיפור איכות ההוראה והלמידה קיבלו חשיבות ומשמעות יתרה. ברור לכל שההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, ומחוצה להם, עברו שינוי רדיקלי, ויום המחר לא ידמה ליום האתמול. המצב החדש אליו נקלעה המערכת האקדמית בעקבות מגפת הקורונה מביא עמו אתגרים מרובים אך גם הזדמנויות חדשות. כדי להיערך כשורה לאתגרים אלו, ובמקביל לנצל את הפוטנציאל הגלום בהזדמנויות מל"ג/ות"ת מקדמת תכנית שמטרתה הקמה וביסוס של תשתיות  לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה, תשתיות אלו יכללו:

  • תשתיות טכנולוגיות
  • תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי (הכשרה, תמיכה, פיתוח, שילוב כלים חדשניים ללמידה דיגיטלית ועוד)
  • מערכי מעקב, בקרה, איסוף נתונים ומחקר לטובת הערכה ופיתוח הלמידה הדיגיטלית

 

הפעלת התכנית כפופה לאישור החלטת ממשלה מקיפה יותר בנושא.


אסדרת הלמידה הדיגיטלית באקדמיה