הרחבת הנגישות לחברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית

הוועדה לתכנון ולתקצוב פועלת להרחבת הנגישות של ערבים, דרוזים וצ’רקסים בישראל למערכת ההשכלה הגבוהה, ולאחרונה גיבשה תכנית הוליסטית אשר מטפלת במכלול החסמים שנמצאו לאורך כל הרצף מבית הספר התיכון ועד לתארים מתקדמים או השתלבות בשוק העבודה. לנוכח מורכבות הנושא וחשיבותו כתנאי הכרחי לקבלת סיוע תקציבי, הות”ת דרשה מינוי אחראי בכל אחד מהמוסדות המתוקצבים על ידה בכפיפות לנשיא או לרקטור.

להלן דגשים עיקריים בתכנית:

הגדלת המודעות והכוונה להשכלה גבוהה באמצעות הרחבת מרכזי “הישגים” ליישובי אוכלוסיות בני מיעוטים, ביצוע פעילות חשיפה והכנה לאקדמיה בבתי ספר תיכוניים, וכן תרגום אתרי האינטרנט של המל”ג והמוסדות המתוקצבים לשפה הערבית. התאמת מסלולי ההכנה הקדם-אקדמיים לצרכים של סטודנטים ערבים באמצעות מעטפת סיוע ייחודית לכלל המכינות המתוקצבות על ידי ות”ת בהן לומדים סטודנטים מהחברה הערבית. בנוסף תעניק ות”ת מלגות הצטיינות לבוגרי המכינות בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, וכן תתקצב כל מוסד בתקציב שיווק ומיתוג חד פעמי במטרה להביא אל מודעות האוכלוסייה הערבית את ההכנה הקדם אקדמית ואת יתרונותיה.

עיקר התמיכה של ות”ת בתואר הראשון מיועדת לצמצום נשירה, גרירת לימודים ומעבר בין חוגים והיא תתמקד בסטודנטים ערבים בשנה א’. במסגרת זו ינתן למוסדות תקציב המאפשר מתן תמיכה חברתית, תמיכה אקדמית, ייעוץ אישי, שיפור מיומנויות למידה, תגבור שפתי וכדומה. למוסדות תינתן גמישות בתמהיל השימוש בתקציב בהתאם לצרכים המוכרים.

בנוסף, על מנת להקל על הסטודנטים מהחברה הערבית את המפגש הראשוני עם האקדמיה, השפה העברית והתרבות הישראלית-מערבית תונהג תכנית “צעד לפי כולם” אשר תתבצע כחודשיים לפני מועד פתיחת הלימודים לתואר הראשון ותכלול תגבור שפתי, אוריינטציה אקדמית וכד’.

בכדי להקל על סטודנטים ערבים אשר נמצאים בשנת הלימודים האחרונה את הכניסה לשוק העבודה, ות”ת תתמוך בהכשרה אשר תכלול תכנים של הכוון תעסוקתי, כגון: כתיבת קו”ח, הכנה לראיונות עבודה, מפגש עם מעסיקים וכד’.

על מנת לעודד השתלבותם של סטודנטים ערבים בלימודים מתקדמים יחולקו מלגות הצטיינות לסטודנטים לתואר שני מחקרי, דוקטורנטים ובתר דוקטורנטים. כמו כן תמשך הענקת מלגות “מעוף” לקליטת אנשי סגל ערבים מצטיינים במוסדות להשכלה גבוהה.

בימים אלו הוות”ת פועלת להקמת קרן מלגות לסטודנטים ערבים שתושתת על מצב סוציואקונומי, מצוינות ותחומי לימוד מועדפים. מתוכנן כי הקרן תוקם בשיתוף ות”ת, משרד רה”מ, משרד הר וגורמים פילנטרופיים.

דו"ח הצוות המקצועי של ות"ת - הרחבת הנגישות לחברה הערבית

 לצפייה בסרטון לשבור את תקרת הזכוכית

לצפייה בדברי הנשיא לשעבר שמעון פרס ז"ל

לצפייה בדברי פרופ’ מנואל טרכטנברג