12/07/2016

הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בחומש הבא – פרסום טיוטת עקרונות המדיניות

 

טיוטת עקרונות המדיניות לקראת אישור התוכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית הועלתה לאתר האינטרנט של המל"ג על מנת לקבל עליה הערות במסגרת שימוע ציבורי. ניתן להוריד אותה בקישור הזה.

 

יובהר, כי מסמך המדיניות טרם אושר בות"ת ובמל"ג והוא בגדר נייר עמדה ראשוני.

 

המועד האחרון לקבלת הערות בכתב נדחה ל-10.8.2016.

 

הנכם מוזמנים להעביר את עמדתכם בכתב בדוא"ל Haredim.homesh@che.org.il לא יאוחר מהתאריך האמור.

 

את יתר החומרים ניתן להוריד בקישור