17/03/2013

יום עיון בנושא “פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה – הנגשת האקדמיה לערבים, דרוזים וצ’רקסים בישראל”