הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

הסמכות להעניק תארי פרופסורה מוקנית רק לחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מינוי חברי סגל לתואר פרופסור בשאר המוסדות טעונה אישור של המל"ג. הדבר נעשה באמצעות ארבע ועדות העליונות למינוי פרופסורים.

ב-24.11.2020 עדכנה המל"ג את הרכבן של ארבע ועדות עליונות בתחומים שיפורטו. הוועדות העליונות למינוי פרופסורים פועלות בהתאם לסדרי הנוהל לעבודת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים, והקריטריונים להגשת בקשות למינוי פרופסורים.

הרכבן של הוועדות גובש לאחר תהליך התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה מתוך כוונה להבטיח איזון וייצוג מוסדי, דיסציפלינרי ומגדרי. חברי הוועדות הינם פרופסורים מן המניין בעלי מוניטין אקדמי וניסיון בוועדות לקידום פרופסורים, אשר מילאו בעבר תפקיד ניהולי אקדמי. יו”ר הוועדה הינו מי שמילא בעבר תפקיד ניהולי אקדמי בכיר: דיקן/רקטור/סנל”א/מנל”א/נשיא וכיהן כיו”ר/חבר ועדת מינויים פקולטטית/מוסדית.

למידע נוסף בנוגע להסמכה להענקת תואר פרופסור

להלן פירוט הוועדות 2020-2023:

שםתחוםמוסד כיום
פרופ' מרים פאוסט – יו"רפסיכולוגיהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' נאוה חרוביכלכלההמכללה האקדמית נתניה
פרופ' עמיקם נחמנימדעי המדינההמכללה האקדמית תל אביב-יפו
פרופ' פרנסס רדאימשפטיםהמכללה למנהל
פרופ' גד ברזילימשפטים ומדע המדינהאוניברסיטת חיפה
פרופ' אורנה צ'שינסקימדעי ההתנהגותהמכללה האקדמית עמק יזרעאל
פרופ' אורנה בראון-אפלבריאות הציבוראוניברסיטת חיפה
פרופ' יוליה מירסקיעבודה סוציאליתאוניברסיטת בן גוריון
פרופ' גבי וימןתקשורתהמרכז הבינתחומי בהרצליה
פרופ' יוסף דויטשכלכלההמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' עדה זוהרפסיכולוגיה קליניתרופין

 שםתחוםמוסד כיום
פרופ' יהודה פרידלנדר– יו"רספרות עם ישראל וספרות משווהאוניברסיטת בר אילן
פרופ' עירית קופפרברגחקר השיח, חקר השפהמכללת לוינסקי לחינוך
פרופ' אביגדור שנאןספרות האגדה והמדרשהאוניברסיטה העברית
פרופ' יצחק רייטרלימודי המזה"ת, א"י ואסלאםהמכללה האקדמית אשקלון
פרופ' גבי גולדשמידטעיצובהטכניון
פרופ' ירום ורדימוןעיצוב גרפימכללת שנקר
פרופ' עודד זהבימוסיקה והלחנהאוניברסיטת חיפה


 

פרופ' דן אורייןתיאטרון ודרמה, הסוציולוגיה של התיאטרוןהמכללה האקדמית גליל מערבי
פרופ' איבי קדרוןהוראת מתמטיקההמרכז האקדמי לב
פרופ' יואל וולטרסבלשנות אנגלית, פסיכולינגוויסטיקה, הגיל הרךהמכללה האקדמית לחינוך תלפיות
פרופ' לאה מקובצקיהיסטוריה ומורשת ישראלאוניברסיטת אריאל
פרופ' אברהים טאהאשפה וספרות ערביתאוניברסיטת חיפה

 שםתחוםמוסד כיום
פרופ' דני לויתן– יו"רמתמטיקהאוניברסיטת תל אביב
פרופ' אליק הוניגמןביולוגיה מולקולריתהמכללה האקדמית הדסה
פרופ' ברוך מינקהרפואה, פיזיולוגיה, ביו-פיזיקההאוניברסיטה העברית
פרופ' רחל אמירביוטכנולוגיההמכללה האקדמית תל חי
פרופ' עדנה שכטמןהנדסת תעשיית וניהול, סטטיסטיקה יישומיתאוניברסיטת בן גוריון
פרופ'  מנחם שטיינרמתמטיקההמכון האקדמי לב
פרופ' יהודית גל-עזרמדעי המחשבהאוניברסיטה הפתוחה
פרופ' אהוד היימןהנדסת חשמלאוניברסיטת תל אביב
פרופ' ליאוניד אוסטרפיזיקההמכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון
פרופ' דגנית דנינוהנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןהטכניון
פרופ' יורי ריבקובהנדסה אזרחית, הנדסת מבניםאוניברסיטת אריאל
פרופ' תמי תמירמדעי המחשבהמרכז הבינתחומי בהרצליה


מוסד כיוםתחוםשם
המכללה למנהלפסיכולוגיה חברתית, התנהגות ארגוניתפרופ' שמואל (מולי) אליס – יו"ר
האוניברסיטה העבריתכימיה אורגנית, רוקחות, מדע פורנזיפרופ' אבי דומב
אוניברסיטת בן גוריוןניהול והנדסת מערכות מידעפרופ' פרץ שובל
אוניברסיטת אריאלכימיה, מדעי הטבעפרופ' דן מאירשטיין
אוניברסיטת בן גוריוןמדעי המחשבפרופ' ג'יהאד אל-סאנא
אוניברסיטת חיפהפסיכולוגיה, התפתחות הילדפרופ' אבי שגיא-שורץ
המכללה האקדמית תל חיפסיכולוגיה וחינוך, דרמה-תראפיהפרופ' (מקצועי) מולי להד
המכללה האקדמית כנרתכלכלת תחבורה, כלכלה עירוניתפרופ' (מקצועי) חיים אבירם
אוניברסיטת בן גוריוןעבודה סוציאלית, חינוךפרופ' לאה קסן
האוניברסיטה הפתוחההוראה ולמידהפרופ' שרה גורי-רוזנבליט
האוניברסיטה העבריתמנהל ומדיניות חינוךפרופ' אדם ניר
המכללה האקדמית צפתמשפטיםפרופ' גדעון ליבזון

 הוועדה בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים


יו"ר הוועדה: פרופ' גבריאלה שלו, הקריה האקדמית אונו (משפטים).


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)


חברי הוועדה: • פרופ’ שושנה אנילי, אוניברסיטת תל אביב (חקר ביצועים, הפקולטה לניהול)

 • פרופ’ אריה נדלר, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה)

 • פרופ’ עקיבא כהן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל (תקשורת)

 • פרופ' נאוה חרובי, המכללה האקדמית נתניה (כלכלה)

 • פרופ' מולי להד, המכללה האקדמית תל-חי (פסיכולוגיה וחינוך, דרמה -תרפיה)

 • פרופ' עמיקם נחמני, המכללה האקדמית תל אביב-יפו (מדעי המדינה)

 • פרופ' גדעון פישמן, אוניברסיטת חיפה (סוציולוגיה וקרימינולוגיה)


מרכזת הוועדה: גב' שרון הרדון 02-5094430 SharonH@che.org.il


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 25.1.15 || 2.4.15 || 7.6.15 || 3.9.15 || 25.11.15  || 3.2.16  || 6.4.16  || 29.6.16  || 19.9.16 || 6.12.16 || 15.2.17 || 26.4.17 || 11.6.17 || 22.04.18 || 24.06.18 || 21.07.19 || 30.07.19 || 11.06.20  || 18.06.20 || 24.06.20 || 26.07.20 || 02.08.20 || 09.08.20 || 29.10.20 || 12.11.20


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעי הרוח והאמנויות


יו"ר הוועדה:פרופ' יהודה פרידלנדר, אוניברסיטת בר אילן (ספרות עם ישראל וספרות משווה)


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה היסטורית)


חברי הוועדה: • פרופ’ רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)

 • פרופ’ מנחם צור,האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)

 • פרופ' ירום ורדימון, שנקר (עיצוב גרפי)

 • פרופ’ תמר אלכסנדר, מכללה אקדמית אחוה (ספרות עברית)

 • פרופ' גבי גולדשמידט, טכניון (עיצוב)

 • פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית (ספרות עברית)

 • פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון (לימודי המזרח התיכון וארץ ישראל ולימודי האסלאם)


מרכזת הוועדה: דבורה קליין 02-5094436 dvorak@che.org.il


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 13.1.15 || 17.2.15 || 2.6.15  || 11.8.15 || 3.11.15 || 26.1.16 || 10.5.16 || 12.7.16 || 1.11.16 || 31.1.17 || 1.3.17|| 7.8.17 || 24.12.17 || 30.04.18 || 04.06.18


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום חינוך והוראה


יו"ר הוועדה: פרופ’ יוסי מניס, אוניברסיטת בר אילן (הוראת המדעים).


מ"מ יו"ר הוועדה – פרופ' נעמה צבר בן יהושע


חברי הוועדה: • פרופ’ יזהר אופלטקה, אוניברסיטת תל אביב, הוגש ע”י מכללת גורדון (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ’ רבקה איזיקוביץ’, אוניברסיטת חיפה (מדיניות ומנהיגות בחינוך)

 • פרופ’ נעמה צבר בן יהושע, המכללה האקדמית אחוה (חינוך יהודי)

 • פרופ’ איסמעיל אבו סעד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדיניות ומנהל חינוך)

 • פרופ' עירית קופפרברג, מכללת לוינסקי לחינוך (חינוך)

 • פרופ' ג'ודי אורבך, אוניברסיטת בן גוריון (חינוך)

 • פרופ' נאוה בן צבי, האוניברסיטה העברית (אמריטה) (הוראת המדעים- כימיה)


מרכזת הוועדה: הגב' אפרת שגיא Efrat@che.org.il 02-5094442


תאריכי הישיבות:


17.11.14 || 06.01.15 || 08.03.15 || 02.07.15 || 20.09.15 || 19.11.15 || 24.01.16 || 31.03.16 || 14.07.16 || 21.08.16 || 03.11.16 || 02.02.16 || 23.04.17 || 12.07.17 || 24.12.17 || 08.03.18 || 07.05.18 || 05.07.18 || 04.10.18 || 13.12.18 || 19.02.19 || 16.05.19 || 07.07.19 || 12.12.19 || 10.02.20 || 05.03.20 || 24.9.20


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעים מדויקים והנדסה


יו"ר הוועדה: פרופ' דני לויתן, אוניברסיטת תל-אביב (אמריטוס) (מתמטיקה)


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ' אהוד הימן, אוניברסיטת ת"א (הנדסת חשמל)


חברי הוועדה: • פרופ’ חנה דודיוק, שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. (הנדסת פלסטיקה)

 • פרופ’ שלומי דולב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (מדעי המחשב)

 • פרופ’ עלי מרצבך, אוניברסיטת בר אילן, (מתמטיקה)

 • פרופ' עדנה שכטמן, אוניברסיטת בן גוריון (הנדסת תעשיה וניהול)

 • פרופ' מנחם שטיינר, המרכז האקדמי לב (מתמטיקה)

 • פרופ' יהודית גל-עזר, האוניברסיטה הפתוחה (מדעי המחשב)

 • פרופ' ליאוניד אוסטר, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (פיזיקה)


מרכזת הוועדה: גב' אפרת צדקה 02-5094416 Efratl@che.org.il


תאריכי ישיבות:


17.11.14 || 25.02.15 || 06.05.15 || 11.08.15 || 24.11.15 || 07.02.16 || 08.05.16 || 08.08.16 || 13.11.16|| 05.02.17|| 29.05.17 || 24.12.17 || 25.03.18 || 13.05.18 || 28.10.18 || 27.01.19 || 17.03.19 || 12.05.19


לאישורי הדרגות


הוועדה בתחום מדעי החיים, רפואה ובריאות


יו"ר הוועדה: פרופ’ ורדה רוטר, מכון ויצמן למדע (ביולוגיה).


מ"מ יו"ר הוועדה: פרופ’ גל ריכטר-לוין, אוניברסיטת חיפה (נוירוביולוגיה)


חברי הוועדה: • פרופ’ נעמי כץ, הקריה האקדמית אונו (ריפוי בעיסוק)

 • פרופ’ דורית רביד, אוניברסיטת תל אביב (הפרעות בתקשורת)

 • פרופ’ אטה ליבנה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב (מדעי הבריאות)

 • פרופ' אליק הוניגמן, המכללה האקדמית הדסה (ביולוגיה מולקולרית)

 • פרופ' ברוך מינקה, האוניברסיטה העברית (רפואה)

 • פרופ' רחל אמיר, המכללה האקדמית תל חי (מדעי החיים)


מרכזת הוועדה: גב' מעין גורמס-כהן Maayan@che.org.il 02-5094422


תאריכי הישיבות:


21.12.14 || 22.2.15 || 3.5.15 || 4.8.15 || 9.2.16 || 21.6.16 || 20.12.16 || 05.02.17 || 24.12.17 || 28.03.18 || 06.05.18 || 03.12.18 || 17.03.2019 || 24.06.19 || 05.12.2019 || 24.06.2020


לאישורי הדרגות