הרכב הות”ת
פרופ’ יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
ד”ר רבקה ודמני שאומן
פרופ’ ישעיהו טלמון
פרופסור בפקולטה להנדסה כימית בטכניון
פרופ’ מונא מארון
פרופ’ יוסי שיין
מר שמעון יצחקי (שיץ), רו”ח
עו”ד צבי האוזר
(נבצר)