הרכב הות”ת
פרופ’ יפה זילברשץ
יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב
ד”ר רבקה ודמני שאומן
פרופ’ מונא מארון
מר שמעון יצחקי (שיץ), רו”ח
פרופ’ שמגר בן אליהו
מר שמואל סלבין