ועדת היגוי מעורבות אקדמיה בקהילה

מטרת הועדה הינה לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה לגבש, להתחייב וליישם מדיניות ועשייה חברתית מעורבת ואחראית, ואת ציבור הסטודנטים לתרום מזמנם וממרצם לקהילה ולחברה.

תפקיד הוועדה הינו להמליץ לות”ת על מדיניות רצויה בתחום, לגבש קול קורא למוסדות, להמליץ לות”ת על תקצוב תוכניות למעורבות סטודנטים ואקדמיה בקהילה, ולבחור מוסד,מחקרים וסטודנטים מצטיינים בכל שנה.

 

הרכב הוועדה:

פרופ’ דפנה גולן, האוניברסיטה העברית
ד”ר איילת שביט, המכללה האקדמית תל חי
מיכל מגד, התאחדות הסטודנטים