יו”ר וסיו”ר המל”ג לדורותיהם

 

מס’ מועצה      תאריך מינוי המועצה      סיו”ר מל”ג                        יו”ר מל”ג

 

מועצה 13 מרץ      2017 פרופ’ אדו פרלמן מר נפתלי בנט – שר החינוך

 

מועצה 12 מרץ      2012 ד”ר רבקה (שאומן) ודמני

פרופ’ חגית מסר ירון

ד”ר שמשון שושני

מר נפתלי בנט – שר החינוך

מר שי פירון – שר החינוך

מר גדעון סער – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 11 מרץ      2007 פרופ’ נחום פינגר

פרופ’ יצחק גלנור

מר גדעון סער – שר החינוך והתרבות

פרופ’ יולי תמיר – שרת החינוך והתרבות

 

מועצה 10 מרץ      2002 פרופ’ יחזקאל טלר פרופ’ יולי תמיר – שרת החינוך והתרבות

 

מועצה 9 פברואר 1997 השופטת שושנה נתניהו גב’ שולמית אלוני (ז”ל) – שרת החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז”ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 8 דצמבר  1992 השופטת שושנה נתניהו גב’ לימור לבנת – שרת החינוך והתרבות

מר יוסי שריד – שר החינוך והתרבות

מר יצחק לוי  – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז”ל) כמ”מ שר הדתות

פרופ’ אמנון רובינשטיין – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז”ל)  – שר החינוך והתרבות

 

 מועצה 7  נובמבר  1986  השופט משה לנדוי (ז”ל)  מר זבולון המר (ז”ל)  – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 6 נובמבר  1981 השופט משה עציוני (ז”ל) מר יצחק נבון (ז”ל) – שר החינוך והתרבות

מר זבולון המר (ז”ל) – שר החינוך והתרבות

 

 מועצה 5  נובמבר  1976  השופט משה עציוני (ז”ל)  מר זבולון המר (ז”ל) – שר החינוך והתרבות

מר אהרון ידלין – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 4 נובמבר  1971 השופט משה לנדוי (ז”ל) מר  אהרון ידלין – שר החינוך והתרבות

מר יגאל אלון (ז”ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 3 דצמבר  1966 השופט חיים כהן (ז”ל) מר יגאל אלון (ז”ל) – שר החינוך והתרבות

 

מועצה 2 יוני        1961 השופט חיים כהן (ז”ל) מר אבא אבן (ז”ל)

 

מועצה 1 דצמבר  1958 השופט חיים כהן (ז”ל) מר זלמן ארן (ז”ל) – שר החינוך והתרבות