יו"ר ות"ת לדורותיהם

2015-היום            פרופ' יפה זילברשץ

2014-2015          פרופ' פייסל עזאיזה סגן יו"ר ות"ת שימש כמ"מ יו"ר ות"ת בישיבות ות"ת בלבד

2009-2014          פרופ' מנואל טרכטנברג

2003-2009          פרופ' שלמה גרוסמן (ז"ל)

1997-2003          פרופ' נחמיה לבציון (ז"ל)

1990-1996          פרופ' אמנון פזי (ז"ל)

1986-1990          פרופ' יעקב זיו

1979-1985          פרופ' חיים הררי

1974-1979          פרופ' נתן רוטנשטרייך (ז"ל)