03/12/2012

השתלמות בנושא "הערכה עצמית" למוסדות ולמחלקות העוברים הערכת איכות – 26.12.12

השתלמות בנושא "הערכה עצמית" למוסדות ולמחלקות העוברים הערכת איכות בשנה"ל תשע"ג-תשע"ד בתחומים הבאים:

משפטים; רפואה; הנדסת חומרים; מדעי המעבדה הרפואית; חינוך והוראת המדעים.

 

ההשתתפות כרוכה בהרשמה מראש דרך הנהלת המוסדות.

 

ההשתלמות מיועדת לאנשים הרלבנטיים במוסדות להשכלה גבוהה העוברים הערכה עצמית, על מנת להדריכם ולסייע להם בביצוע התהליך.

החלק הראשון של ההשתלמות מוקדש להרצאות העוסקות בניסיון של מוסדות שונים בביצוע הערכה עצמית.

החלק השני מוקדש להנחיות המל”ג להערכה עצמית. במהלך ההשתלמות מתקיים פאנל שאלות ותשובות במסגרתו מעלים נציגי המוסדות שאלות וזוכים לתשובות מנציגי המועצה להשכלה גבוהה ומעמיתים שעברו תהליך דומה.

 

ההשתלמות תערך ביום רביעי, י"ג בטבת תשע"ג, 26 בדצמבר 2012

במלון מעלה החמישה.

 

סדר יום

מפת הגעה

 

למצגות מיום ההשתלמות