בינלאומיות במערכת להשכלה גבוהה

בעולם גלובלי, להגעתם של סטודנטים בינלאומיים ללמוד במוסדות אקדמיים ישראלים יתרונות רבים: למוסדות, לסטודנטים הישראלים ולמדינת ישראל. במקביל יש חשיבות רבה גם להקניית חוויית לימוד גלובלית לסטודנטים הישראלים על מנת שיוכלו להשתלב בעולם האקדמי ובשוק העבודה.

במסגרת התכנית החדשה היעד הוא להגדיל את מספר הסטודנטים הבינלאומיים שיבואו ללמוד בישראל מכ-12,000 כיום (כולל תארים מלאים ותקופות קצרות ברמות תואר ראשון, שני, שלישי ופוסט-דוקטורט) עד לכ– 25,000  בתוך כחמש שנים תוך התמקדות בהבאת סטודנטים לתארים שניים, פוסט-דוקטורנטים וסטודנטים לתקופות קצרות. לאור זאת, קהלי היעד העיקריים בהקשר זה הינם סטודנטים מצטיינים – יהודים ושאינם יהודים מצפון אמריקה והמזרח הרחוק – בפרט מסין והודו.
הצפי הוא שמספר הסטודנטים לתואר שני יגדל מכ- 1,600 היום לכ- 3,000 בסוף התקופה.

מספר הדוקטורנטים יגדל מכ-800 לכ-1000 ומספר הפוסט-דוקטורנטים מכ-1,000 עד למעל 2,000 באותה תקופה. כמו כן, מספר הסטודנטים המגיעים לארץ לתקופות קצרות (דוגמת קורסי קיץ, סמסטרים או תכניות חילופים אחרות) יגדל מכ- 5,000  בשנה היום עד לכ- 15,000 בשנה בתום תקופה של חמש שנים.
התוספת התקציבית המיועדת לנושא הבאת סטודנטים בינלאומיים לרבות בתר- דוקטורנטים ולנושא חווית הלימוד הגלובלית של הסטודנטים הישראלים במוסדות בארץ, תעמוד על כ-300  מיליון ₪ ובסה”כ התקציב הכולל יעמוד על כ 450 -מיליון ₪.

 

חיזוק הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה