קידום תשתיות מחקר ועידוד המצוינות המחקרית-מדעית

כ-2 מיליארד שקל יתוספו לתקציב לצורך הגדלת המשאבים למחקר תחרותי, תוך הגדלת התמיכה בקרן הלאומית למדע ובקרנות מחקר בינלאומיות וכן להקמת תשתית- על בתחומי מחקר מובילי שינוי, ביניהם: מדעי החיים (רפואה מותאמת אישית), פיזיקה (קוונטום), כימיה (חומרים), מדעי החברה והרוח.

לפיתוח התשתיות יתווסף במקביל פיתוח תשתית מחשוב והכשרת כוח אדם מקצועי לנושא . הצורך בכך נעוץ בעובדה שעל פי שיטת המחקר היום לרוב נתוני המחקר של החוקרים באקדמיה (בין 70 ל-80 אחוז בממוצע) אין שימוש מעשי.

בשיטת מחקר שיתופית ופתוחה שתקודם בשנים הקרובות ותחליף את שיטת המחקר האינדיבידואלית שהיתה שלטת בעבר, עשויים אותם ממצאים (שהיום נמצאים במעבדה של החוקר ואין אליהם גישה לאחרים) להיות משמעותיים לחוקר אחר.

לצורך יישום מטרה זו עתידה לקום מערכת מפותחת של תשתיות וכוח אדם בנושאים מתקדמים של מדעי המחשב ובכלל זה Big Data. מהלך כזה יוביל לחסכון משמעותי בעלויות המחקר, צמצום זמן המחקר של חוקרים ואיתור ממצאים רגילים וחריגים על ידי חוקרים רבים בו-זמנית.

במסגרת התקצוב הרב שנתי, ות”ת אישרה גידול הדרגתי של 40% בתקציב קרנות המחקר בישראל