16/10/2018

התכנית להגדלת שיעור הנשים במקצועות ההיי-טק

  • לראשונה נקבע יעד לפיו הנשים יהוו 35% משיעור הסטודנטים הלומדים בכלל מסלולי ההייטק, לעומת 21% בלבד כיום.
  • אוניברסיטאות שיעמדו ביעד יזכו לתמריצים שנתיים בסך רבע מיליון שקלים. התמריצים צפויים לשמש לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי ועוד.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "כפי שעולם האקדמיה הצליח להגיע לשוויון מגדרי בתחומים מובילים כמו רפואה ומשפטים, כך אנו נחושים להצליח גם בתחומי ההיי-טק. הגדלת שיעור הנשים במסלולים אלו תאפשר להרחיב בצורה ניכרת את מעגל העוסקים בתחום, ויותר נשים תכלנה להגשים את עצמן ולהוביל בשנים הקרובות את המשק הישראלי להישגים ופסגות חדשות"

 

תכנית חדשה של ות"ת תביא לגידול של מאות סטודנטיות שישתלבו בשנים הקרובות במסלולי הלימוד במקצועות ההייטק, בדגש על מדעי המחשב. מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק הכוללים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מערכות המידע ומדעי המחשב.

במסגרת התכנית ות"ת קבעה לראשונה יעד לפיו בשנים הקרובות הנשים יהוו 35% משיעור הסטודנטים הלומדים בכלל מסלולי ההייטק, לעומת 21% בלבד כיום.

על פי התכנית, אוניברסיטאות שיעמדו ביעד ויגדילו את שיעור הנשים במסלולי ההייטק לכדי 35% במחזור, יזכו לתמריצים שנתיים בסך רבע מיליון שקלים.

התמריצים צפויים לשמש את האוניברסיטאות, בין היתר, לטובת חלוקת מלגות ומענקים לסטודנטיות, סדנאות חשיפה למקצועות היי-טק, וכן במתן מעטפת תמיכה הכוללת שיעורי תגבור וליווי אישי.

 

יצויין כי על פי הנתונים שהוצגו בוועדת ההיגוי למקצועות ההיי-טק עולה כי על אף שמחצית מהניגשים לבגרות 5 יח"ל במתמטיקה הן נשים, בלימודים האקדמיים שיעור הנשים הלומדות במקצועות ההיי-טק יורד ל-21%.

במסלול מדעי המחשב שיעור הנשים הוא 32% (ראה טבלה)

בנוסף, שיעור הנשים המועסקות בתעשיית ההיי-טק הוא 26% בלבד, פועל יוצא של מיעוט הנשים הלומדות במסלולי ההיי-טק באקדמיה.

יודגש כי תכנית זו הינה נדבך במסגרת התכנית הלאומית לחיזוק מקצועות ההייטק, בתקצוב כולל של כ- 700 מיליון שקלים. התכנית הלאומית הושקה לפני כשנתיים ובמהלכן חל גידול של אלפי סטודנטים במקצועות ההייטק. הגידול נבע, בין היתר, מעדכון תעריפי ההוראה (פר סטודנט) שבוצעו במקצועות היי-טק ואשר נועדו לתמרץ את המוסדות האקדמיים לקלוט יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק על חשבון תחומים שבהם השוק מוצף כמו מנהל עסקים ומשפטים.

ות"ת אישרה עדכון רב שנתי של תעריפי ההוראה (פר סטודנט) כך שבמקצועות היי-טק הסבסוד של ות"ת לאוניברסיטאות, יגדל מ- 38 אלף שקלים ל- 45 אלף שקלים ואילו במשפטים ומנהל עסקים הסבסוד יפחת מ- 18 אלף שקלים ל- 15 אלף שקלים בלבד.

 

שיעור הנשים במדעי המחשב

סה"כ – סטדנטים סטודנטים מזה: נשים אחוז נשים
תשע"ז תשע"ח תשע"ז תשע"ח תשע"ז תשע"ח
14,444 16,108 4,584 5,237 32% 33%

 

אוניברסיטאות – סה"כ סטודנטים מזה: נשים אחוז נשים
תשע"ז תשע"ח תשע"ז תשע"ח תשע"ז תשע"ח
7,604 8,417 2,369 2,726 31.2% 32.4%
האוניברסיטה העברית 960 1,176 278 377 29.0% 32.1%
הטכניון 1,267 1,408 350 396 27.6% 28.1%
אוניברסיטת תל אביב 1,047 1,024 310 324 29.6% 31.6%
אוניברסיטת בר אילן 714 926 219 310 30.7% 33.5%
אוניברסיטת חיפה 1,321 1,340 589 624 44.6% 46.6%
אוניברסיטת בן גוריון 1,028 1,111 318 349 30.9% 31.4%
אוניברסיטת אריאל 698 817 183 223 26.2% 27.3%
מכון ויצמן למדע 40 46 13 11 33% 24%
האוניברסיטה הפתוחה 569 615 122 123 21.4% 20.0%

 

מכללות אקדמיות – סה"כ 6,840 7,691 2,215 2,511 32.4% 32.6%
מכון אקדמי טכנולוגי חולון 1,212 1,394 257 303 21% 22%
המכללה האקדמית ת"א יפו 1,304 1,382 468 550 36% 40%
המכללה האקדמית הדסה י"ם 260 317 97 114 37% 36%
המכללה האקדמית נתניה 334 454 69 118 21% 26%
המכללה האקדמית תל חי 271 297 55 72 20% 24%
המרכז הבינתחומי בהרצליה 524 608 122 157 23% 26%
המכללה האקדמית עמק יזרעאל 222 243 79 97 36% 40%
שנקר – בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב
המסלול האקדמי המכללה למינהל 1,288 1,512 375 428 29% 28%
המכללה האקדמית ספיר 141 164 49 57 35% 35%
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
המכללה האקדמית אשקלון 79 109 22 27 28% 25%
המרכז האקדמי לב 999 1,010 538 507 54% 50%
המרכז האקדמי דן
המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה 179 173 70 69 39% 40%
המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה 27 28 14 12 52% 43%