שאלות ותשובות – בדרך לפסגה – התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה

מנתוני מל"ג עולה כי לאור השינוי בהיקף המלגות צפוי גידול של כ 20% במספר הזוכים למלגות שנתיות בתואר ראשון, כמו כן, היקף המלגה לסטודנט יכול להגיע עד לכ- 22,000 ₪ בשנה (בהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים).

למידע מפורט 

על פי החלטת ות"ת במסגרת התכנית "בדרך לפסגה" ייפתחו בתואר הראשון 3 תכניות מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה: 
1. תכנית מלגות "מרום" לסטודנטים בשנה א' לתואר. לזכאים תובטח מלגה בגובה 10,000 ₪ לכל שנות התואר, במקביל לפעילות חברתית.
2. מלגות "ממשיכים" – הוראת שעה ל 3 שנים – סטודנטים אשר נמצאו זכאים ע"י משרד העלייה והקליטה למלגה בתשע"ט יקבלו מלגה בגובה 10,000 ₪ מות"ת בכל שנה עד לסיום התואר הראשון, בהתאם לקריטריונים של משרד העלייה והקליטה.
3. קרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת ומשרד החינוך תהיה פתוחה לכל הסטודנטים יוצאי אתיופיה, בין אם זכו למלגת מרום או למלגת ממשיכים ובין אם לאו. הקרן מציעה מלגות בגובה 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ על בסיס נתונים סוציואקונומיים.
תכניות מלגות ”מרום“ ותכנית ”ממשיכים“ מיועדת לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה למעט סטודנטים שהינם מתחת ל15 שנים בארץ ולמעט סטודנטים במוסדות אקדמיים שבתקצוב משרד החינוך.
התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים במוסדות בתקצוב ות"ת וכן במוסדות שאינם בתקצוב המדינה. בימים אלה נשקלת העברתן של המוסדות שבתקצוב משרד החינוך (המכללות להוראה) אל מלגות מרום בתפעול פר"ח החל מתשפ"ב.
 ש: מדוע האחריות על שילובם של סטודנטים יוצאי אתיופיה באקדמיה עוברת ממשרד העלייה והקליטה לאחריות ות"ת והמועצה להשכלה גבוהה?


ת: המועצה להשכלה גבוהה היא הגוף המיומן והמקצועי שאחראי בישראל על קידומה של מערכת ההשכלה הגבוהה בכלל, והנגשה לאוכלוסיות ייחודיות בפרט.

ות"ת הגדירה את הנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות כיעד מרכזי בתכנית העבודה, בדגש על יוצאי אתיופיה, חרדים, ערבים ותושבי הפריפריה. החלטת הממשלה מספר 4175 קובעת כי אחריות לפעולות הננקטות כיום על ידי משרד העלייה והקליטה בתחום עידוד ההשכלה הגבוהה וסיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי שאינם עולים (חוץ מסטודנטים הלומדים במוסדות טכנולוגיים), תועבר החל משנת הלימודים תש"פ לאחריות הגופים האמונים על פעולות אלה עבור כלל האוכלוסיות בישראל.

מכל מקום יובהר כי סטודנטים יוצאי אתיופיה ילידי הארץ או שעלו לארץ לפני 15 שנים או יותר אינם עולים חדשים ועל כן אנו רואים לנכון כי כל הנוגע להשכלה גבוה בקרב יוצאי אתיופיה יטופל ע"י הגוף האמון על כך . 
ש: מה כוללת התכנית 'בדרך לפסגה' ומה ההבדל בינה לבין המתווה הקודם שהיה באחריות משרד העלייה והקליטה?


ת: התכנית 'בדרך לפסגה' הציבה יעד להגדלת מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם מקרב הסטודנטים יעמוד עד לסיום התכנית הרב שנתית על כ-1.7%, בדומה לשיעורם באוכלוסייה. משמעות היעד הינה גידול של כ-40% במספר הסטודנטים בתואר הראשון, מכ-2,500 בראשית החומש לכ-3,500 בתוך כחמש שנים.

'בדרך לפסגה' הינה תכנית הוליסטית מקיפה החל מהשלב הטרום אקדמי דרך תואר ראשון ותארים מתקדמים ועד קליטת חברי סגל יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה. התכנית שמה דגש על מצוינות אקדמית ושילובם של סטודנטים יוצאי אתיופיה במסלולי לימוד מבוקשים במשק, בהם ייצוגם נמוך. במסגרת גיבוש התכנית וועדת ההיגוי של מל"ג מיפתה את החסמים שהציבו אתגר בפני צעירים יוצאי אתיופיה ופעלה להסרתם באמצעות קידום תכניות המאפשרות הנגשה ושילוב מיטבי באקדמיה.

טבלת זכאות מלגות – לפני ואחרי העברת האחריות למל"ג וות"ת
 ש: למי מיועדת התכנית?


ת: התכנית מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר ראשון, אשר בשנה"ל תשפ"ב יהיו בשנה ד' של התואר (באם מדובר בלימודי הנדסה או אדריכלות) ואשר נמצאו זכאים בשנה"ל תשע"ט למלגת שכ"ל ו/או מחיה ממשרד העלייה והקליטה. שימו לב, תכנית "ממשיכים" איננה מיועדת לסטודנטים בשנים א',ב' ו-ג' בתואר הראשון (עבורם קיימת תכנית "מרום").
ש: מה עלי לעשות כדי לממש את זכאותי למלגת "ממשיכים" לשנה"ל תשפ"ב?


ת: ממשיכי מנהל הסטודנטים שקיבלו השנה את מלגת "מרום ממשיכים" – מינהלות פר"ח יפנו אליכם, אין צורך להירשם מחדש.

סטודנטים שלא פנו בתשפ"א בשל הקפאת לימודים וחוזרים בתשפ"ב מתבקשים לפנות במייל לתכנית מרום בפרח. marom.perach@gmail.com
ש: האם אני יכול לפנות לקבלת מלגה בקרן הסיוע לסטודנטים למרות שאני זכאי למלגת "ממשיכים"?


ת: כן. בהחלט. קרן הסיוע לסטודנטים תהיה פתוחה עבורכם וניתן יהיה להגיש אליה בקשות, גם אם אתם זכאים למלגת "ממשיכים" או "מרום" וגם אם לא. הזכאות הנה על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים. גובה המלגות בקרן הסיוע בתשפ"ב יעמוד על: 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו- 4,000 ₪. מיד כשיוחלט על מועד הגשת הבקשות לקרן הסיוע לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ב, אנו נצא בפרסום ונעדכן על כך. בבקשה עקבו אחר הפרסומים.
ש: עד עכשיו קיבלתי מלגה חלקית ממשרד העלייה והקליטה. מה יקרה בשנה הבאה?


ת: מלגת תכנית "ממשיכים" תהיה בגובה 10,000 לכל הסטודנטים אשר עומדים בקריטריונים של משרד הקליטה.
ש: לפרטים נוספים למי עלי לפנות?


ת: לפרטים נוספים יש לפנות לכתובת marom.perach@gmail.com.למידע מפורט


ש: למי מיועדת התכנית?


ת: התכנית מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה, אשר בשנה"ל תשפ"ב יהיו בשנים א', ב' ו-ג'.


סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתש"פ ו- תשפ"א ונמצאו זכאים ימשיכו לקבל את המלגה עד סיום השנים התקניות לתואר. עם זאת, יוכלו להצטרף למלגה סטודנטים אשר החלו את לימודיהם בשנת תשפ"ב בלבד.
ש: מה הקריטריונים לקבלת המלגה?


 ת: הזכאות למלגת "מרום" תיקבע בהתאם לשילוב של קריטריונים סוציואקונומיים, מצב משפחתי ומספר אחים סטודנטים במשפחה (80% ממשקל הקריטריונים) ותחומי לימוד (20% ממשקל הקריטריונים), המעניקים עדיפות לתחומי הלימוד הבאים: תחומי הייטק, הנדסה, מתמטיקה, רפואה ותחומי המדעים (להוציא מדעים ביולוגיים). הזכאות תוכל להינתן לסטודנטים הלומדים לפחות 60% מהיקף תכנית לימודים שנתית.
ש: אם אמצא זכאי לתכנית מלגות "מרום", מה אקבל ומה אתרום חזרה לקהילה?


ת: הסטודנטים בתכנית מרום יקבלו מלגה שנתית בגובה 10,000 ₪ – לכל השנים התקניות של התואר. על הסטודנט המשתתף בתכנית יהיה צורך לבצע פעילות חברתית.
ש: כמה שעות עליי לתרום לקהילה במסגרת התכנית?


ת: על הסטודנט המשתתף בתכנית יהיה לבצע פעילות חברתית, בהתאם להיקף השעות השנתי הבא:

שנה א' – 40 שעות

שנים ב'-ג' – 60 שעות

שנה ד' (לתחומי לימוד 4 שנתיים בלבד) – 40 שעות 
ש: האם הזכאות למלגת "מרום" בסך 10,000 ₪ ניתנת לשנת לימודים אחת בלבד?


ת: לא. הזכאות ניתנת לכל שנות התואר, בכפוף לעמידה בתנאי התכנית, לרבות הפעילות החברתית.
ש: אילו קריטריונים נבחנים בבקשה למלגת "מרום"?


ת: בבקשה ייבחנו קריטריונים של מצב סוציואקונומי, מצב משפחתי, מספר אחים סטודנטים במשפחה ותחומי לימוד.
ש: מה כוללים הקריטריונים הסוציואקונומיים?


ת: המצב הסוציואקונומי של מגיש הבקשה יימדד לפי גובה ההכנסה לנפש. הכנסה לנפש מחושבת לפי הכנסה כספית נטו של משק הבית לחלק במספר הנפשות במשק הבית.
ש: מה אומר הקריטריון מספר אחים סטודנטים במשפחה?


ת: קריטריון זה מזכה בניקוד נוסף במידה ויש אחים במשפחה שהם סטודנטים לתואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
ש: אם אני לומד מקצוע דו חוגי הכולל מקצוע אחד בתחום עדיפות ואחד לא. איזה דירוג אקבל?


ת: במידה ואחד מתחומי הלימוד משתייך לתחומים עדיפים, כגון: תחומי הייטק, הנדסה, מתמטיקה,  רפואה או תחומים מדעיים, דירוג הנקודות שיינתן יהיה גבוה יותר.
ש: איך אדע אם אני זכאי/ת למלגת "מרום"?


ת: כדי לבחון את זכאותך לקבלת מלגה תוכל להגיש בקשה מקוונת. ניתן להגיש בקשה בשנה א' לתואר בלבד והזכאות ניתנת עד לסוף התואר. תנאי הסף לקבלת מלגה הוא מינימום 24 נקודות זכות בשנה/ 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, כלומר מינימום 60% מהיקף תכנית לימודים שנתי ממוצע. בנוסף, תנאי הזכאות מתחלקים לצבירת נקודות בגין מצב סוציואקונומי ולתחום לימודים נדרש.
ש: מה אני צריך לעשות כדי לקבל את המלגה? אילו מסמכים אני שולח ולמי?


ת: תפעול תכנית המלגות יהיה ע"י פר"ח (תכנית חונכות לאומית להשפעה חברתית). הגשת הבקשה תהיה מקוונת  ותתבצע בקישור הבא.


המסמכים הנדרשים יהיו על לימודי הסטודנט, מצב משפחתי ומצב סוציואקונומי. באתר התכנית יפורטו המסמכים.
ש: אם אני לומד במכללה לחינוך, האם אני יכול להגיש בקשה למלגת "מרום" או "ממשיכים"?


ת: בימים אלה נבחנת העברת האחריות על מלגות מרום במכללות שבתקצוב משרד החינוך לאחריות ות"ת ולתפעול פר"ח. לרשימת המוסדות באתר המל"ג.


לתשומת לבכם כי מכללות סמינר הקיבוצים, בית ברל, הרצוג ואוהלו (אשר מוזגה לתוך מכללת תל חי) הנם מוסדות בתקצוב ות"ת ומשתתפים בתכנית בכל מקרה.
ש: עם מי אני יכול להתייעץ בנושא במוסד הלימודים שלי?


ת: ניתן לפנות לדיקנט הסטודנטים במוסד הלימודים לקבלת פרטים נוספים.
ש: כיצד מבוצע התשלום לסטודנטים שיימצאו זכאים?


ת: התשלומים יבוצעו ב-2 פעימות לחשבון הבנק של הסטודנט (בהתאם להצגת אישורים לפר"ח ככל שיידרש).
ש: אם זכיתי במלגת "מרום" ואני מעוניין לעשות שינוי במסלול הלימוד שלי במהלך התואר, האם אשאר זכאי למלגה? מה זה דורש ממני?


ת: הסטודנט רשאי להחליף תחום לימודים, אך זכאותו למלגת "מרום" תיבחן מחדש, זאת מאחר והזכאות נקבעת בהתאם לניקוד, המושפע גם מתחום הלימודים.
ש: האם אני יכול לפנות לקבלת מלגה בנוסף בקרן הסיוע לסטודנטים למרות שאני זכאי למלגת "מרום"?


ת: כן. בהחלט. קרן הסיוע לסטודנטים, שגם היא בתקצוב ות"ת, תהיה פתוחה עבורכם וניתן יהיה להגיש אליה בקשות, גם אם אתם זכאים למלגת "ממשיכים" או "מרום" וגם אם לא. הזכאות הנה על בסיס קריטריונים סוציו אקונומיים. הקרן מופעלת כיום ע"י משרד החינוך. מיד כשיוחלט על מועד הגשת הבקשות לקרן הסיוע לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ב, אנו נצא בפרסום ונעדכן על כך. בבקשה עקבו אחר הפרסומים.
ש: מה הכוונה לכך שהפעם אפשר גם להגיש בקשה לקרן הסיוע לסטודנטים? מהי הקרן הזו ומה גובה הסיוע בה?


ת: עד היום, לא ניתן היה לקבל מלגה ממשרד העלייה והקליטה אם התקבלה מלגה מגורם אחר (באופן שצירוף המלגות עולה על עלות שכר הלימוד בפועל). כעת, סטודנטים יוצאי אתיופיה יהיו רשאים להגיש בקשה למלגת קרן הסיוע לסטודנטים, וככל שיימצאו זכאים, יוכלו לקבל מלגה מהקרן גם אם קיבלו מלגה דרך תכנית "מרום" או דרך תכנית "ממשיכים". גובה המלגות בקרן הסיוע בתשפ"ב יעמוד על: 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו- 4,000 ₪.
ש: מהם הקריטריונים לקבלת סיוע מקרן הסיוע?


ת: קרן הסיוע מעמידה מענקים בהתאם לקריטריונים המבוססים על בחינה רחבה של המצב הסוציואקונומי של הסטודנט המפורסמים באתר המל"ג ובאתר משרד החינוך edu.gov.il/Scholarships
ש: לפרטים נוספים למי עלי לפנות?


ת: לפרטים נוספים יש לפנות לכתובת marom.perach@gmail.com.

ש: כיצד יתנהל הסיוע לסטודנטים בתארים מתקדמים?


ת:  בכדי לעודד לימודים מתקדמים בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה, בתואר השני תהיינה פתוחות בפני הסטודנטים שתי תכניות:


1. מלגות בגובה 10,000 ₪ יינתנו לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני בשנה א' לתואר. המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים בהיקף של לפחות 66% מתכנית לימודים שנתית, הגשת הבקשה למלגה זו תהיה בדומה להגשת הבקשה לתכנית "מרום" לתואר ראשון, כלומר הגשת בקשה מקוונת דרך אתר פר"ח.

בימים אלה נבחנת העברת האחריות על מלגות מרום במכללות שבתקצוב משרד החינוך לאחריות ות"ת ולתפעול פר"ח. לרשימת המוסדות באתר המל"ג. לתשומת לבכם כי מכללות סמינר הקיבוצים, בית ברל, הרצוג ואוהלו (אשר מוזגה לתוך מכללת תל חי) הנם מוסדות בתקצוב ות"ת ומשתתפים בתכנית בכל מקרה.


2. מלגות הצטיינות ושכ"ל לסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר שני מחקרי בשנה ב' לתואר –בכדי לעודד מצוינות אקדמית, מעמידה ות"ת מלגות לכלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות בשנה ב'.

במסגרת זו ניתנים שני סוגי מלגות:

א. מלגות הצטיינות מחקריות בגובה 41,000 ש"ח לכל הסטודנטים אשר סיימו את שנה א' בתואר השני בממוצע של 85 ומעלה וכן אושרה הצעת המחקר שלהם ע"י האוניברסיטה.

ב. שכ"ל בגובה 13,794 ₪ לכל יתר הסטודנטים יוצאי אתיופיה באוניברסיטאות, הלומדים בשנה ב' בתואר שני מחקרי. תקצוב למלגות לתואר שני מחקרי ניתן ע"י ות"ת ישירות לאוניברסיטאות, בכפוף לדיווח האוניברסיטה על מספר הזכאים. הסטודנט יוכל לוודא קבלת המלגה באמצעות דיקנאט הסטודנטים או כל גוף רלוונטי אחר באוניברסיטה. כאמור, אין להגיש בקשה ישירה לות"ת, אלא רק באמצעות האוניברסיטה