29/10/2019

התכנית למצוינות בקרב יוצאי אתיופיה: תוך 5 שנים גידול של 35% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה

בדרך לפסגה – התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה


 

על פי הנתונים ב- 5 השנים האחרונות חל גידול של 35% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בכלל התארים, מ- 2,937 סטודנטים בתשע"ה ל- 3,996 סטודנטים בתשע"ט. התכנית הרב שנתית הציבה יעד להגדלת מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר הראשון, כך ששיעורם מקרב הסטודנטים יעמוד עד לסיום התכנית הרב שנתית, תשפ"ב, על כ-1.7%, בדומה לשיעורם באוכלוסייה.  בשנת תשע"ט מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון עמד על 3,567 המהווים 1.5% מכלל הסטודנטים סטודנטים (קרוב להשגת היעד).

גידול משמעותי זה הנו תוצאה של תכנית הוליסטית ורחבת היקף שמקדמות ות"ת ומל"ג בשלוש השנים האחרונות. התכנית מתחילה לאחר הצבא וממשיכה בתמרוץ ובתגבורים על פני רצף השלבים בתוך האקדמיה, החל במכינות הקדם אקדמיות, דרך התואר הראשון, המשך בתמיכה ומלגות הצטיינות בתארים המתקדמים – תואר שני, תואר שלישי ופוסט דוקטורט ועד למינוי אנשי סגל אקדמי במוסדות.

במסגרת תכנית ההנגשה ליוצאי אתיופיה תוגברו בשנתיים האחרונות רכזי תכנית "הישגים" להנגשה לצעירי הפריפריה, הפועלים בישובים המובילים מבחינת היקף אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. תפקידם של הרכזים הנו לאתר את הצעירים המתאימים, להכווין אותם לאקדמיה ולסייע בבחירת תחום לימודים. כמו כן מסייעות ות"ת ומל"ג באמצעות תכנית הישגים ובאמצעות המכינות הקדם אקדמיות במימון הכנה לקורס פסיכומטרי לצורך עמידה בתנאי הקבלה למוסדות האקדמיים.

ות"ת מעמידה באמצעות המוסדות האקדמיים מעטפת נרחבת לתלמידי המכינה הקדם אקדמית ולסטודנטים לתואר ראשון יוצאי אתיופיה עבור תגבורים אקדמיים, מיומנויות למידה, מימון מעונות או נסיעות וכדומה. המעטפת הרחבה מסייעת בצמצום שיעורי נשירה ומגדילה את סיכויי ההצלחה בתואר הראשון.

במקביל לכל אלה וכאלמנט מרכזי, ועדת ההיגוי מובילה תפיסת מצוינות ומנהיגות, הכוללת תמיכה ועידוד סטודנטים מצטיינים, לכל אורך רצף התארים, מהתואר הראשון, דרך התואר השני המחקרי, הדוקטורט ועד לתכניות קליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה הגבוהה. התכנית מאפשרת לתמוך בסטודנטים במסלול המחקרי באמצעות מלגות הצטיינות רחבות, כמו גם להאיר את קהילת יוצאי אתיופיה מזווית של מצוינות ולממש את הפוטנציאל האקדמי חברתי הטמון בסטודנטים.

המלגות לקליטת אנשי סגל אקדמי מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, יוצאי אתיופיה. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות, מעבר למסלולים הקיימים, דרך תוספת תקנים ייעודית. המוסדות מתחייבים לקלוט את המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.