01/01/2019

התכנית לשילוב סטודנטים חרדים בלימודי דוקטורט ושילובם כחברי סגל במוסדות

 

  • בשנתיים האחרונות חל גידול של כ-40% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים לתואר שלישי (Phd) וגידול של כ-35% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים תואר שני.
  • בות"ת סבורים כי הנתונים מעודדים אך אינם מספקים, מל"ג פועלים להרחבה משמעותית של מעגל הסטודנטים החרדים הלומדים לימודי דוקטורט ותואר שני מחקרי, ובכך לבנות תשתית עתידית לייצוג האוכלוסייה החרדית בסגלים האקדמיים של המוסדות.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית היא פרק חשוב בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות המגוונות והשונות בחברה הישראלית. התכנית מאפשרת לציבור החרדי הגדול והחשוב להגיע לשערי האקדמיה ולרכוש שם ידע ומקצוע כמו כל יתר אזרחי מדינת ישראל. המלגות לתארים מתקדמים יעודדו את הסטודנטים החרדים להמשיך במסלול האקדמי ולהשתלב בעתיד כחברי סגל במוסדות השונים".

מנתונים חדשים של מל"ג עולה כי בשנתיים האחרונות חל גידול של כ-40% בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים לימודי דוקטורט (Phd), מ- 69 דוקטורנטים חרדים בתשע"ו ל- 102 דוקטורנטים חרדים בתשע"ח. במקביל נרשם גידול של כ- 35% בשיעור הסטודנטים הלומדים תואר שני, מ- 1,209 סטודנטים חרדים בתשע"ו ל- 1,675 סטודנטים חרדים בתשע"ח.

 

סטודנטים חרדים בכל התארים, רב שנתי

תשע"ו תשע"ז תשע"ח
תואר ראשון 9,897 9,561 10,246
תואר שני 1,209 1,462 1,675
תואר שלישי 69 76 102

 

בות"ת סבורים כי הנתונים מעודדים אך אינם מספקים, ועל כן ות"ת אישרה באחרונה תכנית חדשה לקליטה של סטודנטים חרדים לתארים מתקדמים ובניית תשתית עתידית של חברי סגל מהאוכלוסייה החרדית. במסגרת התכנית דוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית יקבלו מלגות דו שנתיות בסך כ-140 אלף שקלים (לכל מלגה), מרביתן מתקציב ות"ת והיתרה במימון המוסד. בנוסף יוענקו מלגות דו-שנתיות לתואר שני בסך של כ- 80 אלף שקלים (לכל מלגה).

המלגות בסך כולל של כ-1.3 מיליון שקלים יוענקו על בסיס מצוינות אקדמית וייעודו, בין היתר, לצרכי קיום ותשלום שכר לימוד. זו פעם ראשונה שות"ת מאשרת מלגות לתארים מתקדמים לסטודנטים מצטיינים חרדים.

התכנית הרב שנתית לשילוב חרדים בהשכלה הגבוהה אושרה במאי 2017 ובמסגרתה המל"ג הציבה כיעד את המשך הגידול  מ-11,000 סטודנטים ל- 19,000 סטודנטים חרדים, תוך שימת דגש על האיכות האקדמית והרחבת מגוון תכניות הלימוד.