29/10/2019

התעצמות המחקר – תוך עשור: הוכפל פי 3 התקציב השנתי של קרנות המחקר בישראל

התקציב השנתי של ות"ת להשקעה בקרנות המחקר בין השנים 2019-2010:

  • הוכפל פי 2.7 תקציב קרנות המחקר: מ- 450 מיליוני ש"ח (2010) למיליארד ו-228 מיליוני ש"ח (2019)
  • הוכפל תקציב הקרן הלאומית למדע: מ- 284 מיליוני ש"ח (2010) ל- 590 מיליוני ש"ח (2019)
  • הוכפל פי 3.5 תכנית המו"פ האירופאי: מ- 149 מיליוני ש"ח (2010) ל- 519 מיליוני ש"ח (2019)

השקעה חסרת תקדים במחקר: מאז תחילת העשור חל גידול של פי 3 בתקציב השנתי של קרנות מחקר בישראל. הגידול התקציבי הוא תוצאה של מדיניות ות"ת אשר רואה בקרנות המחקר את עמוד השדרה של המחקר הבסיסי התחרותי, שחיזוקו חיוני והכרחי לצורך שימור מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. התוספות התקציביות מאפשרות את הגדלת מספר המענקים לחוקרים, הגדלת גובה מענקי המחקר ושיפור איכותם.

  • הגידול המשמעותי ביותר בא לידי ביטוי בהכפלת תקציב הקרן הלאומית למדע מ- 284 מיליוני שקלים (2010) ל- 590 מיליוני שקלים (2019). הקרן הלאומית למדע מאוגדת כעמותה אשר מטרתה "להעריך, לבחור ולתמוך בהצעות למחקר בסיסי בתחומים של מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, בדרך של הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי, שייבחרו בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית."
  • הכפלה פי5 של תכנית המו"פ האירופאי: מ- 149 מיליוני שקלים (2010) ל- 519 מיליוני שקלים (2019). חלקה של ישראל בתכניות המו"פ האירופאי נקבע בהתאם ליחס התמ"ג המקומי לסך התמ"ג האירופאי.
  • מאז שנת 2016 ות"ת מתקצבת גם את תכנית מענקי המחקר NSF-BSF: מדובר בתכנית יוקרתית של שיתוף פעולה מדעי בין חוקרים ישראלים לאמריקאים. התכנית מחלקת מענקים לשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי המחשב (מקצועות ה-STEM), מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה, פסיכולוגיה ועוד. בשנת תשע"ט התכנית תוקצבה בסך כ-33.7 מיליוני שקלים. עבור החוקרים הישראלים מדובר בתכנית חשובה ביותר המרחיבה בצורה משמעותית את אפשרויות המחקר בשיתוף פעולה עם המדע האמריקאי, הנחשב למוביל בעולם.