29/10/2012

ועדת המשנה להבטחת איכות של המועצה להשכלה גבוהה תידון בישיבתה הקרובה בעניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון

ביום ג', 30.10.12, תתקיים ישיבה של ועדת המשנה להבטחת איכות.

בישיבה זו יידון, בין היתר, עניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, וזאת בהשתתפות יו"ר ועדת ההערכה הבינלאומית וחבר צוות המעקב, פרופ' תומס ריסה מהאוניברסיטה החופשית של ברלין.