03/10/2017

ות"ת אישרה גידול של 800 סטודנטים בתכניות לסיעוד במוסדות האקדמיים

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "הגדלת שיעור הלומדים בתכניות לסיעוד במכללות ובאוניברסיטאות הוא צורך לאומי, ועל כן ות"ת פועלת יד ביד עם משרדי האוצר והבריאות כדי להגדיל את מחזורי הבוגרים ולאפשר לכוח אדם מקצועי ומיומן לעסוק בתחום".

לאור הצורך הלאומי בבוגרים נוספים בתחום הסיעוד ובהתאם לסיכום עם משרדי הבריאות והאוצר ות"ת החליטה להגדיל החל בשתע"ח את התכניות לסיעוד במכללות ובאוניברסיטאות ב- 800 סטודנטים נוספים, תוך 4 שנים. על פי התכנית הגדלת מספר הסטודנטים תיעשה באמצעות הגדלת מחזורי הלימוד בתכניות קיימות ופתיחת תכניות להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד. תקציב התכנית כ-22 מיליון שקלים יועבר לות"ת על ידי משרד האוצר.

יצוין כי החלטה זו ממשיכה את התהליך שהחל בשנת 2012 ובמסגרתו שיעור הלומדים סיעוד במכללות זינק תוך שנים ספורות במאות אחוזים. על פי הנתונים בעוד שבשנת הלימודים תש"ע למדו במכללות האקדמיות המתוקצבות 492 סטודנטים, הרי שבשנת הלימודים תשע"ז עמד מספר הסטודנטים במוסדות אלו על 2,937 סטודנטים. גידול של 2,445 סטודנטים.

במקביל, בשנים אלו חל גידול שולי של כ-300 סטודנטים בלבד בתכניות לסיעוד באוניברסיטאות. על פי הנתונים בתשע"ז למדו באוניברסיטאות  2870 סטודנטים לתואר ראשון, לעומת 2,580 בתש"ע.

במועצה להשכלה גבוהה מציינים כי בפגישות שהתקיימו לאחרונה בין אגף תכנון ומדיניות במל"ג עם הצוותים המקצועיים במשרד הבריאות הועלה על ידם הצורך באחיות בעלות תואר אקדמי נוספות. על פי הנתונים יעד ה- OECD שנקבע ב- 2010 הינו 62 אחיות לאלף נפש, כאשר כיום השיעור בארץ הינו 57 אחיות לאלף נפש. בנוסף, הרחבת תשתיות המתוכננת במערכת הבריאות תצריך אחיות נוספות.