27/12/2018

ות"ת אישרה: מענק של עד 7 מיליון שקלים למכללה האקדמית ספיר

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "המכללה האקדמית ספיר משלבת מצוינות אקדמית עם תרומה משמעותית לקהילה ולחברה ועל רקע המצב הביטחוני מחובתנו לתת בידי המכללה את הכלים הטובים ביותר להצלחה ולשגשוג".

ות"ת אישרה מענק של עד 7 מיליון שקלים (לשנתיים הקרובות) למכללה האקדמית ספיר במסגרת התכנית הממשלתית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה". המענק ייועד, בין היתר, להגדלת הסטודנטים, סגל המרצים וחיזוק תשתיות ההוראה. המכללה האקדמית ספיר היא המוסד האקדמי היחיד הנמצא ביישובי עוטף עזה ולצד המצוינות האקדמית, לספיר חשיבות רבה גם בהיבטים הקהילתיים-חברתיים ותעסוקתיים בחבל ארץ זה.

יצויין כי בדצמבר 2016 קיבלה הממשלה החלטה על תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2017-2018. תכנית זו ממשיכה תכניות חיזוק ופיתוח קודמות וכוללת סיוע לתושבים ולרשויות המקומיות במגוון רב של תחומים ובהם: תעסוקה, בריאות, פיתוח תשתיות, חינוך, רווחה, ביטחון, תיירות וכיוצא בזה. כמו וכן הוארכה הגדרת עוטף עזה כאזור עדיפות לאומית.