13/11/2017

ות"ת אישרה עריכת סקרי אנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה

ות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב במל"ג) אישרה לקיים סקרי אנרגיה במוסדות להשכלה גבוהה במטרה לקדם חיסכון בעלויות צריכת האנרגיה. מדובר במיזם משותף למועצה להשכלה גבוהה יחד עם משרד האוצר ומשרד האנרגיה ובמסגרתו המדינה תקצה כ-2 מיליון שקלים לטובת עריכת סקרי האנרגיה. התקציב יתחלק בין משרדי הממשלה, ות"ת והמוסד עצמו.

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "מערכת ההשכלה הגבוהה מחויבת לא רק למצוינות אקדמית אלא גם להיבטים סביבתיים והתייעלות אנרגטית. חסכון בעלויות צריכת האנרגיה יביא לחסכון בעלויות כספיות ולניוד הכספים לטובת הסטודנט וקידום המוסד האקדמי".

 

בות"ת ציינו כי ההחלטה על קיום הסקרים התקבלה בעקבות החלטת הממשלה (מיום 20.9.15) הקובעת כי יש להגיע לצמצום צריכת החשמל במשק. על פי הערכות הצריכה האנרגטית במוסדות האקדמיים היא גבוהה וניתן לחסוך בעלויות הצריכה בצורה משמעותית ובכך להביא לחסכון בהוצאות תפעוליות שוטפות של המוסדות.

יודגש כי חסכון משמעותי בצריכת האנרגיה יכול להיגרם לעתים על ידי צעדים פשוטים יחסית כגון החלפה רוחבית של סוג הנורות ולעתים נדרשת השקעה תשתיתית גדולה יותר אשר מוחזרת בהמשך דרך הפחתת הצריכה.

במסגרת סקרי האנרגיה יאותרו מוסדות בהם קיים פוטנציאל לחסכון בעלויות צריכת האנרגיה ויערך אומדן של היקף החיסכון האנרגטי. בסיום התהליך הסוקרים יעבירו חוות דעת והמלצות לגבי אפשרויות ההתייעלות במוסדות.

בות"ת מדגישים כי מדובר בשלב ראשון בפרויקט, ולאחר שיאותרו מוסדות עם פוטנציאל לחסכון משמעותי בעלויות, ייבחן ככל שיידרש שלב שני של תמיכה בביצוע בפועל של הפרויקטים שיפורטו בסקר.