25/10/2018

ות"ת אישרה: תוספת של עשרות מיליוני שקלים לתמרוץ הפקולטות לרפואה

ות"ת בהובלת פרופ' יפה זילברשץ ממשיכה לפעול להגדלת הסטודנטים לרפואה:

  • על כל סטודנט נוסף לרפואה קלינית (ביחס לשנה קודמת) תקבל האוניברסיטה תמריץ בגובה 180 אש"ח (מעבר לתקציב הרגיל).
  • אוניברסיטאות בעלות תשתיות הוראה ותיקות שיגדילו את מספר הסטודנטים לרפואה קלינית ביחס לשנה קודמת ב-10 סטודנטים ומעלה, יזכו לתמרוץ נדיב נוסף בסך מיליון ₪, לטובת שדרוג התשתיות.
  • התעריף השנתי עבור כל סטודנט לרפואה קלינית גדל מ- 63 אלף ₪ ל- 68 אלף ₪.

 

פרופ' יפה זילברשץ יו"ר הות"ת: "משבר הכשרת הרופאים מסכן את חיי האדם בישראל ואני נחושה לעמוד ביעד שהצבנו 950 סטודנטים לרפואה מידי שנה. במידה ולמרות התמריצים הפקולטות לרפואה לא תגדלנה את מספר הסטודנטים כנדרש, נאלץ לפעול ולצמצם את הסטודנטים הבינלאומיים כדי לאפשר לסטודנטים ישראליים ללמוד רפואה".

 

לצד ההחלטה בדבר פתיחת הפקולטה לרפואה באריאל, ות"ת בהובלתה של פרופ' יפה זילברשץ, אישרה באחרונה הגדלה משמעותית של תעריפי ההוראה לשנים הקליניות (תואר שני) ברפואה וכן תכניות תמרוץ נוספות בסך כולל של עשרות מיליוני שקלים. עדכון התעריפים ומודל התמריצים נועדו לדרבן במהירות את האוניברסיטאות להגדיל את מספר התלמידים הישראלים לרפואה ולוודא שאיכות ההוראה לא תיפגע בגין ההגדלה.

 

על פי התכנית החדשה:
1. תעריף התקציב של ות"ת לאוניברסיטאות עבור שנת לימוד קלינית יגדל מ- 63 אלף ש"ח ל-68 אלף ₪ לשנה עבור כל סטודנט לרפואה קלינית.

2. אוניברסיטאות שיגדילו את מספר הסטודנטים לרפואה יזכו לתמרוץ כולל בסך 180,000 שקלים עבור כל סטודנט נוסף. תמרוץ זה מהווה עדכון של תכנית התמרוצים שהייתה בעבר אך בשל מורכבותה לא הביאה לגידולים משמעותיים.
כך למשל במידה ואוניברסיטה תגדיל את מספר הסטודנטים שלה מ- 30 סטודנטים ל- 40 סטודנטים אזי עבור הדלתא של 10 הסטודנטים הם יזכו לתמרוץ של 1.8 מיליון ₪ (180,000 שקלים * 10 = 1,8000,0000).

3. הגדלת הפקולטות לרפואה לפחות בעשרה סטודנטים לרפואה תזכה את המוסדות במענק בסך מיליון ₪ לטובת שדרוג והתאמת תשתיות (מענק זה מתייחס לפקולטות לרפואה בעלות וותק של 10 שנים לפחות).

 

בות"ת מדגישים כי משבר הכשרת הרופאים בישראל הוא משבר חריף שעלול לפגוע בחיי אדם ועל כן יש צורך מידי בהגדלת מספר הסטודנטים לרפואה. על פי עמדת משרד הבריאות הדרישה היא לכל הפחות להגדלה של 200 סטודנטים במחזור. צורך זה היה ידוע זמן רב וההשלכות ברורות. תכנית התמרוצים צפויה לעודד את המוסדות להרחיב את הפקולטות ולהגדיל כבר בשנת תש"פ בצורה משמעותית את מספר הסטודנטים הישראלים לרפואה. במקביל ות"ת פועלת ביחד עם משרד הבריאות להסדרת נושא השדות הקליניים בהקדם האפשרי.