06/07/2017

עידוד וקידום נשים לתפקידי מפתח באקדמיה

  • יעוד התכנית: הגדלת מספר הנשים בסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה
  • התכנית כוללת מגוון פרויקטים לתמיכה בחוקרות צעירות וגיוס נשים לסגל בכיר במוסדות להשכלה גבוהה
  • השגת היעד דרך תמיכה במאות נשים, החל מגילאי תיכון ועד לדוקטורנטיות וחברות סגל צעירות, במטרה לפתח בקרבן כישורי הובלה ומנהיגות ולאפשר בעתיד את שילובן בתפקידי סגל בכיר במוסדות להשכלה גבוהה

 

מל"ג וות"ת (ועדת התכנות והתקצוב) יקצו השנה כ- 2.5 מיליון שקלים, על פני שלוש שנים, לטובת עידוד וקידום נשים לתפקידי מפתח באקדמיה. התכנית שבימים אלו יוצאת לדרך, כוללת טיפוח של מאות נשים, החל מגילאי תיכון ועד לדוקטורנטיות וחברות סגל צעירות. מטרת התכנית היא לעודד ולפתח באותן נשים צעירות כישורי הובלה ומנהיגות במגוון מסלולי הלימוד, ולאפשר בעתיד את שילובן בתפקידי סגל בכיר במוסדות להשכלה גבוהה.

במסגרת כך, לראשונה, ות"ת תקצה תקציב ייעודי לפעילות יועצות נשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה. בות"ת רואים ביועצות לנשיא גורם מרכזי להנעת תהליך השינוי וקידום נשים באקדמיה, ועל פי התכנית היועצות תפעלנה בין היתר, להעלאת המודעות לנושא, ארגון ימי עיון ומידע, הכשרות מגדריות של הוועדות האמונות על גיוס וקידום הסגל במוסד, וכן בקידום תכניות ליווי והעצמה לדוקטורנטיות, לסגל חדש ולסטודנטיות.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה הציבה את קידום הנשים באקדמיה, בדגש על סגל בכיר, כיעד מרכזי בתכנית העבודה. לדבריה, האקדמיה בהובלת מל"ג וות"ת, חייבת לפעול להתרת החסמים התרבותיים, החברתיים והארגוניים אשר מונעים מנשים לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולעלות בסולם הדרגות הבכירות. מערכת ההשכלה הגבוהה בנויה על גיוס כוח אדם איכותי להוראה ולמחקר, וככל שיותר נשים ישתלבו בתפקידים בכירים, כך ניתן יהיה להרחיב את המעגל ולמקסם את ההון האנושי הישראלי, לתועלת המשק בכלל, והאקדמיה הפרט.

 

על פי נתוני המל"ג כ-58% מהסטודנטים לתואר ראשון הן נשים, והרוב נשמר גם בלימודי התואר השני (62%) והתואר השלישי (53%). עם זאת כאשר בוחנים את שיעור הנשים המשתלבות בתפקידי סגל בכיר, התמונה מתהפכת, ורק מקצת מהנשים הללו (כ- 30% באוניברסיטאות וכ- 42% במכללות) משתלבות בתפקידים בכירים באקדמיה. ככל שהדרגה גבוהה מספרן יורד, כך למשל 16% בלבד מסגל הפרופ' מן המניין הן נשים.

הניסיון מלמד כי החסמים העיקריים שעוצרים נשים מלהמשיך ולהתקדם בקריירה האקדמית נובעים מחוסר מודעות מערכתית להטיות מגדריות. הטיות אלו נובעות כתוצאה מכשלים תרבותיים וחברתיים – ציפיות מנשים לגבי תפקידן במשפחה, הקושי במציאת האיזון בין הבית לבין הקריירה האקדמית וכד'. חסמים אלה ואחרים עוצרים נשים רבות מלממש את החלום להמשיך ללימודי פוסט דוקטורט בחו"ל, לימודים המהווים צעד הכרחי לקראת התנסות במסלול סגל בכיר באקדמיה.

בנוסף, במסגרת התכנית ות"ת תקצה תקציב ייעודי להפעלת פרויקטים המתמקדים בתכניות לתמיכה בחוקרות צעירות וגיוס נשים לסגל בכיר. כך למשל, הטכניון יקיים תכנית רחבה לעידוד נשים במדע, הנדסה וטכנולוגיה, אשר תעסוק, בין היתר, בעידוד דוקטורנטיות ליציאה  לפוסט דוקטורט בחו"ל. באוניברסיטת תל אביב יתמקדו בהעברת סדנאות, כנסים מדעיים והנחיות מקצועיות לתלמידות תיכון וחוקרות צעירות. מכללת ספיר תקיים סדנאות מחקר לפיתוח חוקרות במכללות, במטרה להכווין נשים למחקר אקדמי ולקידומן.